Home

Home

OPFC – OilPure Fluid CareMission Statement

เราจะมาร่วมมือทำงานกันแบบ Partnership เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญจากความรู้และประสบการณ์ของเราให้กับลูกค้า เพื่อช่วยกำจัดปัญหา, ควบคุมคุณภาพและยืดอายุของนำ้มันหล่อลืน, กำจัดสิ่งสกปรก Oil Contamination, ลดความเสียหายของเครื่องจักร Machine Repair, หยุดขบวนการผลิต Downtime, ลดการสูญเสียคุณภาพสินค้าที่ผลิต Defective Product ให้หมดไปจากโรงงาน และจะไปสร้างกำไรจากการลดต้นทุนแฝง ที่เพิ่มขึ้นจาก ROA ได้มาจาก Asset Utilization ของเครื่องจักรในขบวนการผลิต เพื่อนำลูกค้าไปสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง World Class Manufacturing

Don’t just filter the oil, Purify your oil and keep it continuously purified in your equipment.

ปัญหาปัจจุบันที่มีอยู่ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมในประเทศไทย

กว่า 90% เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป มีปัญหาในเชิงปฎิบัติการ ทำงานไม่ได้ผลลัพท์ที่ถูกกำหนดไว้ เกิดความเสียหายแบบทั้งจุกจิกหรือพังโดยไม่รู้สาเหตุ มีการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตาม precision แม่นยำที่ถูกกำหนดไว้ เกิดปัญหานำ้มันรั่วอย่างต่อเนื่อง ขาดการดูแล การบำรุงรักษา Proactive Preventative Maintenance program อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดต้นทุนแฝงเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแบบควบคุมไม่ได้

กว่า 80% ของปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุต้นนำ้ ที่มาจากขาดการควบคุม บำรุงรักษา การปฎิบัติการของ Oil Management ที่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญทาง Tribology ที่รู้จริง มีประสบการณ์ รู้วิธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้องให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งใช้ Oil filter ผิดประเภท ซื้อตามคำแนะนำของ ผู้ขาย ที่ขาดความรู้ อย่างแท้จริง Oil Filter ที่มีขายในตลาดส่วนใหญ่ใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ถูกต้อง หรือใช้ผิดงาน จึงไม่เกิดผลลัพท์ที่ถูกทาง ผู้ใช้งาน จึงปฎิบิบัติตามๆ กันแบบขั้นเทพ คือปล่อยปะละเลย ให้เทวดาดูแลกันเอง ตามยถากรรม Supply Chain ในประเทศไทยทางสาย Tribology อ่อนแอมาก ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่รู้จริงถึงการแก้ปัญหานี้

ผู้ขายนำ้มันและ Oil Analysis Lab ต่างๆ ใช้ยุทธวิธีขายแบบปลุกเสก ลวงให้หลงเชื่อ เหมือนร่างทรง ทำตัวเสมือน เป็นผู้รู้ ผู้มีบุญญาธิการขลัง ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำเสมือนเป็น Voice of Authority ให้เชื่อตามอย่างงมงาย นำ้มันฉันดีที่สุด ตัวเลขผลทดสอบนำ้มันซึ่งเป็นเพียงคำทำนายที่ขาดความแม่นยำ ถูกลวงใช้มาเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายของเครื่องจักร ขู่ให้กลัวความเสียหายที่จะตาม ใช้โอกาสจากความไม่รู้ของผู้ใช้งาน สร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ให้กับผู้ใช้ ใช้อามิสสินจ้างแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ใช้งาน ที่เป็นลูกจ้างอย่างขาดศีลธรรม ขาดจรรยาบรรณที่พึงมีในการทำงาน เพื่อมาสร้างเครือข่ายของธุรกิจ

ผู้ผลิตนำ้มันใช้ oil additives ชนิดราคาถูก คุณภาพตำ่ ปริมาณน้อยไม่เพียงพอ เพื่อใช้ต่อรองราคาถูกในการแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ผู้ขายสร้างและใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ขายนำ้มันและการบริการต่างๆ ที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในเครื่องจักร ผู้ใช้งานจึงหลงทาง ไม่รู้จะไปเชื่อใครดี จึงปฎิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหานี้จึงเพิ่มพูนขึ้นตามมาเรื่อยๆ เพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้นอย่างมากมาย ต้องรอให้ COVID-19 ตามมาด้วยสงคราม Ukraine กับ รัสเซีย ส่งใบเตือนให้มองหาช่องทางลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาลดต้นทุนจึงได้แจ้งเกิด Cost cutting should be a continuous improvement during both good and bad economy.

ถ้าองค์กรจะอยู่รอดในอนาคตอันใกล้ ปัญหาเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดออกแล้ว เปลี่ยนองค์กรไปในแนวทางสู่ World Class Manufacturing Transformation ต้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อความอยู่รอด The Rule has Changed.

Website นี้จึงเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้สะสมมาจากอุตสาหกรรมอเมริกัน กว่า 35 ปี เขียนเพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ เป็นตำราที่ถูกต้อง ให้กับคนไทย ผู้ที่ใฝ่รู้ทางศาสตร์ด้าน Tribology, Lubrication Engineering, Oil Contamination Control, Friction Wear, Oil Analysis, Asset Management, World Class Manufacturing etc.

OPFC – OilPure Fluid Care TM

OPFC เป็นขบวนการ สร้างกำไรเพิ่มขึ้น จาก ต้นทุนแฝงที่ถูกซ่อนในเครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินให้ได้กำไรมาจาก ROA ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Cost Earning ไม่ใช่ Cost Saving ทั่วไปที่เคยใช้กันมา ด้วยการเปลี่ยนต้นทุนที่มีอยู่แล้วให้เป็น ทรัพย์สินที่สร้างรายได้ ที่จะกลายมาเป็น สินทรัพย์ ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมในตัวของมันเอง นี่คือทางออกใหม่สำหรับการพัฒนาองค์กรขึ้นไปสู่ระดับ World Class Manufacturing ในยุค New Economy ที่ได้ถูก Covid-19 มา Disrupt วิธีการทำงานและแนวคิดแบบเดิมที่กำลังจะสูญหายไปจากอุตสาหกรรมในเมืองไทย

เมื่อความสะอาดในนำ้มันหล่อลื่นถูกควบคุมอย่างถูกต้อง แบบถาวรจะช่วยให้ Oil Becomes Company Asset. การช่วย ยืดอายุของนำ้มันหล่อลื่น อย่างถูกต้องวิธีจะทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องจักรเกิดการทำงานได้อย่าง Friction Free Operation มีผิวลื่นตลอดเวลาทำงาน ทำให้ผลผลิตชิ้นงานที่ได้มีความแม่นยำถูกต้องมากยิ่งขึ้น นำ้มันหล่อลื่นจึง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่าย เพราะการควบคุมความสะอาดทำให้นำ้มันไม่มีโอกาสเกิดสิ่งสกปรกขึ้นในระบบ นำ้มันก็สามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆ เครื่องจักรก็ไม่เกิดการสึกหรอ อย่างที่เคยเป็นจากการเคยเปลี่ยนถ่ายนำ้มันบ่อยครั้ง ไม่มีค่าบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ของเครื่องจักรที่ทำงานอยู่ในเชิงการบำรุงรักษา เป็นการเพิ่มทักษะของ Machine Reliability ในระบบการผลิตแถมด้วย Built-in Quality Control ในขบวนการผลิต ที่ไม่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามมา

ในปัจจุบัน Conventional Oil Filter ที่มีใช้กันอยู่มากมาย แต่ไม่สามารถควบคุม Total Oil Contamination ในนำ้มันได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถยืดอายุของนำ้มันได้เพียงพอที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรได้ ผลที่ตามมาจึงทำให้ผู้ใช้เครื่องจักรต้องเปลี่ยนถ่ายนำ้มันใหม่ มีต้นทุนการกำจัดนำ้มันเสีย เครื่องจักรทำงานอย่างมีปัญหาต่อเนื่อง ไปเพิ่มงานและต้นทุนการซ่อมบำรุง นำ้มันรั่วไหลออกจากเครื่องจักรแบบไม่หยุดย่อน

เกิดปัญหา Downtime ในการผลิตไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตรงตามกำหนด เครื่องจักรทำงานอย่างเพี้ยนๆ เนื่องจาก Excessive Friction ภายในของชิ้นส่วนการทำงาน ทำให้ผลผลิตที่ออกมาขาดความแม่นยำ เกิดปัญหา Out of Tolerance ตามมาด้วย Defective Products ที่ถูกลูกค้า Reject ส่งคืนให้กลับไปทำมาใหม่ Rework ปัญหาเหล่านี้จะสะสมตามมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุนการผลิตเริ่มสูงขึ้นอย่างหาสาเหตุไม่พบ การแก้ปัญหานี้จะมาจบลงที่การควบคุมความสะอาดและคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสิ้น

บริษัท OilPure ในอเมริกาได้เล่งเห็นปัญหาถึงความไม่สมบูรณ์และบกพร่องขาดหล่นของ Conventional Oil Filter จึงพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยี่ใหม่ในการกรองนำ้มันให้บริสุทธิ์ ทำให้นำ้มันเก่ากลับมาเหมือนใหม่ได้ ด้วยกรรมวิธีและวิธีการที่ไม่เหมือน Conventional Oil Filter ต่างๆ ที่ท่านจะไม่เคยเห็นมาก่อนที่อื่น OilPure ได้พัฒนาสร้างเทคโนโลยี่นี้ด้วยตนเองมากว่า 30 ปี ในอเมริกา มีผลงานจากผู้ใช้ในอเมริกาเป็นตัวพิสูจน์ การันตีในคุณภาพที่ได้จาก OPFC

บริการคืองานของเรา: OPFC OilPure Fluid Care เราบริการจัดการส่งอุปกรณ์เครื่องกรองไปยังโรงงานของท่าน พร้อมทั้งประสบการณ์ความรู้ที่แท้จริง มาช่วยสอนงาน อบรม ให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างระบบของการบริหารจัดการในการเรื่องนำ้มันเสียในโรงงานที่ถูกต้อง ด้วยเทคโนโลยี่ล้ำเลิศที่บริษัท OilPure ของเราในอเมริกาเป็นผู้คิดค้น มาช่วยยืดอายุนำ้มันเก่าที่หมดสภาพไปแล้ว กลับมาเหมือนนำ้มันใหม่ ลดการซื้อนำ้มันใหม่ในแนว Zero Waste Oil Discharge, Zero Machine Downtime, ควบคุมความสกปรกในนำ้มัน Oil Contamination Control ที่จะไปช่วยลดผลผลิตของเสีย Defect ของสินค้า, ควบคุมคุณภาพในเชิง Precision Tolerance ให้แม่นยำมากขึ้น เกิด Zero Defect ในการผลิตชิ้นงานได้มีคุณภาพตามเป้าหมาย เป็นการสร้างระบบ Built-in Quality Control in the Process ในขบวนการผลิต ด้วยการควบคุมคุณภาพของนำ้มันให้ดีที่สุด คือความสะอาดและเพรียบพร้อมด้วย Oil Additives ที่มีคุณภาพที่ไม่ใช่ซื้อแต่ของราคาถูกแต่ไร้คุณภาพ สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นทั้งสิ้น ที่เกิดจาก Friction Free Machine บริการของเรานี้จะพาองค์กรของลูกค้าไปสู่ Zero Cost (Asset) ที่เป็นกำไรซ่อนเร้นใน ROA (Return on Asset) ที่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือนึกไม่ถึง

ถ้าโรงงานมีการบริหารจัดการนำ้มันหล่อลื่นที่ถูกต้องแล้ว จะต้องสามารถบรรลุเป้าหมายทั้ง 4 ข้อข้างล่าง ได้อย่างน้อยถึง 80% แต่ถ้าที่ปฎิบัติอยู่นี้ยังทำไม่ได้แสดงว่ากรรมวิธีที่ทำอยู่ขณะนี้ ยังทำไม่ถูกวิธี

 1. Zero Waste Oil Discharge ไม่มีน้ำมันเสีย ที่ต้องถูกกำจัดออกนอกโรงงาน
 2. Zero Machine Downtime เครื่องจักรทำงานสม่ำเสมอแทบจะไม่มีการหยุดซ่อมแซม
 3. Zero Defect ชิ้นงานที่ผลิตออกมาได้ตาม Precision และ Tolerance ตามที่กำหนดไว้เกือบทุกชิ้น ไม่ต้องทำซ้ำ หรือทำใหม่
 4. Zero Cost (Asset) เมื่อต้นทุนของเครื่องจักรได้ถูก Pay Off ไปแล้ว ไม่มีต้นทุนใหม่ที่มาจากการซ่อมเครื่องจักรเก่าที่ พังแล้งพังอีก ซ่อมกันไม่เคยหยุด
 • เมื่อเครื่องจักรนี้ได้ทุนคืน Paid Off แล้วก็จะไม่มีต้นทุนค่าเสื่อมราคา ไม่มีต้นทุนซ่อมแซม และ Downtime ตามมา ดังนั้น เครื่องจักรเหล่านี้เรียกว่า Zero Asset Cost ไม่มีต้นทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกต่อไป เครื่องจักรใช้ฟรีไม่มีต้นทุนต้องจ่าย ต้นทุนนี้จะไปสร้าง “รายได้” สร้างกำไรที่เรียกว่า ROA Return on Asset เพิ่มขึ้น ที่มาจากต้นทุนที่ควรมี แต่ได้หายไป นั้นเอง เราจะเรียกต้นทุนประเภทนี้ว่า Cost Earning ที่สร้างรายได้แบบเพียวๆ No Costs ซึ่งแตกต่างจาก Cost Saving ที่ไปลด Cost แต่ต้องมีการสูญเสียลงทุนเพิ่มส่วนอื่นเพื่อมาแลกกับการลดต้นทุนแบบ Cost Saving ที่เรียกว่า It costs money to save more money.
 • สิ่งเหล่านี้มีผลไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน Competitive Advantage เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต Productivity ทำให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าที่มีอยู่ในราคาเท่าทุนหรือตำ่กว่าทุน แล้วมีกำไรคือ ROI Return on Investment เท่ากับศูนย์หรือ ติดลบ เพื่อแข่งขันเอาชนะคู่แข่งราคาถูกที่มาตัดราคาสินค้า แล้วเรายังมีกำไรเหลืออีกมากมาย กำไรนี้มาจาก ROA Return on Asset นั่นเอง หลักการทั่วไปที่พัฒนาลดรายจ่าย หรือต้นทุนที่เป็น Output ซึ่งไม่ใช่ Input จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจาก Cost ให้เป็นกำไรได้ แต่เราย้าย Cost เหล่านี้ให้ไปเป็น Revenue ได้เมื่อไหร่ กำไรก็จะเพิ่มทันที หรืออธิบายง่ายๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ก็คือเราปรับเปลี่ยน Economy of Scale ภายในองค์กรของเรา ไปอีกอีกมิติหนึ่ง ซึ่งคู่แข่งนึกไม่ถึงเพราะชินกับกรรมวิธีแบบเก่า ทำอย่างเดิมๆ ที่เคยชินมา กลัว ไม่กล้า ไม่เสี่ยง ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุค COVID 19 ในปัจจุบันในยุคของ New Economy นั่นเอง
 • ความเสี่ยงจะลดลงได้ เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงนี้ ยิ่งรู้ เข้าใจมาก ก็ยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลง จนคุ้มที่จะเสี่ยงเพื่อได้ของใหม่ที่มีประโยชน์กว่าเดิม ถ้าไม่รู้อะไรเลยและ ไม่คิดจะใฝ่รู้ ก็จะมีแต่ความกลัวที่มีเหตุมาจากความอวิชา จะไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆ ท้าทาย Innovation ก็จะไม่เกิด
 • นี่เป็นการบุกเบิกเริ่มต้นของการสร้างองค์กร ไปสู่ความเป็นเลิศแบบ World Class Manufacturing ความรู้และความสามารถประสบการณ์ เหล่านี้ไม่มีในประเทศไทยมาก่อน OilPure ในประเทศไทย มีความสามารถ, ประสบการณ์ และศักยภาพทางเทคโนโลยี่ที่จะมาเพิ่มกำไรให้ลูกค้าโดยอาศัย Technology Transfer จากอเมริกา เทคโนโลยี่การกรองนำ้มันที่เหนือกว่าคู่แข่งเป็นแค่ Catalyst ส่วนหนึ่งในงานของเรา สิ่งเหล่านี้เป็น Tool ของเราที่จะมาเป็น Supply Chain ของท่านมาช่วยเลื่อนขีดความสามารถของลูกค้า นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถ
  • สอนท่านให้รู้วิธีทำนำ้มันหล่อลื่นใช้เองที่มีคุณภาพสูงราคาถูกกว่า มี Additive เฉพาะทางของเครื่องจักรแบบ DIY Oil (Do-It-Yourself)
  • ช่วยองค์กรของท่านทาง Digital Transformation สร้างระบบ Automation 4.0 ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย ในรูปแบบ Mini SCADA ระหว่าง M2M Machine To Machine โดยไม่ต้องใช้ผ่าน SCADA Software เช่น Wonderware จาก Schneider Electric หรือจาก Siemens ที่มีราคาแพงและซับซ้อนในการใช้งาน
  • Coaching Six Sigma & American LEAN Enterprise ไปสู่ระดับ World Class Manufacturing อีกด้วย

กรมโรงงานฯ คลอดประกาศ “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” นำหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย มาใช้เต็มรูปแบบ มีผล 1 พ.ย. นี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” ที่นำหลักการ ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2566 พร้อมเตือน ผู้ก่อกำเนิดของเสียและผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย ต้องรายงานการจัดการของเสียภายในกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

กฎหมายใหม่ในการจัดการสิ่งปฎิกูล ซึ่งรวมถึงน้ำมันเสียจากโรงงานจะมีผลโดยตรงกับการเพิ่มงานเอกสารและต้นทุนค่ากำจัดขึ้นอีกมากมายเพราะน้ำมันเสียถือว่าอยู่ในรูปของ Hazardous Waste ที่ถูกนำส่งออกนอกโรงงานเพื่อนำไปกำจัด ความผิดค่าปรับเพียง 20,000 บาทเป็นเพียง Appertizer เริ่มต้น แต่จะนำไปสู่ค่าปรับบทลงโทษมหาศาลที่จะตาม ซึ่งจะคิดเป็นเงินค่าเสียหายในเลขหลัก ล้านบาท ที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนแต่จะมีผลตามมาแน่นอน

กฎหมายนี้จะไม่เข้าข่ายกับโรงงานที่มีการกำจัดน้ำมันเสียด้วยวิธีการ On-Site Oil Recycling for Reuse เพราะโรงงานของท่านจะไม่สร้างมลพิษที่ก่อให้เกิดน้ำมันเสียเพื่อขนย้ายออกจากโรงงาน ไม่มีน้ำมันเสียเกิดขึ้น ที่ไม่มีการขนย้ายออกเพื่อการกำจัดจึงไม่ต้องมีเอกสารแจ้งของเสีย Waste Manifest และไม่มีผู้รับบำบัดกำจัดของเสียออกนอกโรงงาน เป็นเรื่องกิจกรรมภายในของท่าน กรมโรงงานจะไม่มายุ่งเกี่ยวเรื่องภายในบริษัทของท่าน

น้ำมันเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานจะกลายเป็นน้ำมันดีนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีภายในโรงงาน ด้วยงานบริการของ OPMS OilPure Fluid Care ซึ่งโรงงานไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนซื้อน้ำมันใหม่แล้ว ยังไม่มีค่ากำจัดจากผู้นำน้ำมันเสียไปบำบัดนอกโรงงานอีกด้วย และไม่ต้องทำเอกสารการบำบัดน้ำมันเสีย ไม่ต้องกังวลเรื่องบทลงโทษ ค่าปรับจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วย

นี่ยังไม่รวมถึง Liabilities ความผิดและค่าปรับบทลงโทษทางกฎหมายอีกมากมาย ที่กฎหมายใหม่จะออกตามมาลงโทษ เนื่องจากอุตสาหกรรมโรงงานไทยได้ทำลายสภาพแวดล้อมมาอย่างมากมายในอดีต ผู้รับบำบัดใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง ขาดวินัยและจรรยบรรณ ในการปฏิบัติการ ได้มีการให้สินบน และรับสินบนกันมาทำให้กฎเกณ์ของกรมโรงงานไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้เกิดความเสียหายกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

กฎหมายฉบับนี้ได้เรียนรู้ตามกฎหมายในอเมริกาที่ใช้มาแล้วกว่า 30 ปี มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการกำจัดของเสียอย่างถูกต้อง และพยายาม Recycle ของเสียต่างๆ โดยเฉพาะน้ำมันเสีย ที่จะไปสร้างความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อมในดิน ในน้ำ ในอากาศ วิธีบำบัดที่ดีที่สุดคือ Recycle for Reuse on-Site

ในอเมริกากฎหมายแบบนี้ประยุกต์มาจากหลักการที่เรียกว่า Cradle To Grave ซึ่งถึงว่า โรงงานของท่านจะต้องรับผิดชอบน้ำมันของท่าน ตั้งแต่เกิด จนตาย แล้วยังมีผลไปถึงชาติหน้า เมื่อโรงงานซื้อน้ำมันใหม่มาใช้ จะต้องผิดชอบความเสียหายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น จนจบถึงการบำบัดสุดท้ายอีกด้วย ถ้าผู้รับบำบัดน้ำมันเสียนอกโรงงาน ทำผิดกฎหมาย ผิดวิธีการบำบัดที่ถูกต้อง โรงงานซึ่งเป็นเจ้าของน้ำมันต้นทางจะต้องรับผิดชอบและความเสียหายร่วมกับผู้รับบำบัดนอกโรงงาน นี่เป็นกฏหมายที่น่ากลัวมาก ถ้าผู้รับบำบัดกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี เพราะโรงงานท่านก็จะโดน เลขท้ายติดไปด้วย

ในอเมริกากฎหมายแบบนี้ยังรวมไปถึงค่าปรับลงโทษจากความเสียหายอย่างหนักที่เรียกว่า Deep Pocket Rule ซึ่งหมายถึงค่าปรับจะคิดตามขนาดของกระเป๋าสตังค์จากบริษัทของโรงงานและผู้รับบำบัดนอกโรงงาน ถ้าโรงงานท่านมีขนาดใหญ่ ทุนหนา ท่านก็ต้องจ่ายค่าปรับ มากกว่าบริษัทผู้รับบำบัดที่มักจะแจ้งล้มละลายทันทีที่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อประวิงเวลาหรือเลี่ยงค่าเสียหายที่ไม่มีปัญญาจ่ายให้รัฐ สุดท้ายโรงงานของท่านจะเป็นผู้ถูกเช็คบิลแต่ผู้เดียว

บทเรียนจากกฎหมายในอเมริกาเหล่านี้ บริษัท OilPure USA ได้ช่วยแก้ปัญหาให้โรงงานอุตสาหกรรมอเมริกัน จากการไม่จำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำมันเสีย พัฒนามาเป็นการทำ On-Site Oil Recycling ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยี่ระดับสูงมาเปลี่ยนน้ำมันเสีย ให้เป็นน้ำมันดีเหมือนใหม่ได้

ในขณะที่ Conventional Oil Filter ท่ีมีขายทั่วไปเป็นเทคโนโลยี่โบราณ ทำไม่ได้ จะมีผลทำให้เครื่องจักรเสียหายตามมาจากน้ำมันที่กรองแล้วไม่มีคุณภาพเหมือนใหม่ ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะ Oil Filter เหล่านั้น ขาดเทคโนโลยี่ระดับสูงในการสกัดสิ่งสกปรก Oil Contamination ออกจากน้ำมันเสีย และ ขาดความรู้ที่แท้ในศาสตร์ Tribology & Lubrication Engineering และการปรุงแต่ง Oil Additives

Cost Earning V.S. Conventional Cost Saving

วิธีการให้บริการ OilPure Fluid Care – On Site Oil Management Service

OilPure Oil Contamination Control Technology Capability

 1. Solid Particle ได้ในระดับ 1-3 micron หรือ ISO Code 17/15/12 หรือ NAS Class 3-5
 2. Dissolved Water แยกลงมาได้ในระดับ 50-100 ppm
 3. Oxidation หรือความเป็นกรด Oil Acidity ที่มีผลจากค่า TAN Total Acid Number ลงมา 10-25% ได้ค่าใกล้เคียงกับนำ้มันใหม่
 4. การกรองระดับนี้ไม่มีผลทางลบกับปริมาณ Oil Additives ที่มีอยู่แล้ว จะไม่ได้ถูกแยกออกมา
 5. การปรุงแต่ง เติม Oil Additives (Additive Refortification) ที่ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กลายเป็น Premium Grade ได้คุณสมบัติพิเศษเพิ่มขั้น

PurePack Test Video ทดสอบให้เห็นเมื่อน้ำมันสกปรกไหลผ่าน PurePack Filter Media ซึ่ง PurePack สามารถกรอง Solid Particle, Dissolved Water และ Oil Acidity ออกทำให้น้ำมันสะอาดเหมือนน้ำมันใหม่ กลิ่นไหม้จากน้ำมันสกปรกจะหายไปเพราะ กรด Oil Acidity และ Oil Oxidation ได้ถูกดูดซับออกไปแล้ว

Oil Oxidation & Sludge is trapped inside PurePack filter media.

วิธีการให้บริการ OilPure Fluid Care – On Site Oil Management Service

Ford Motor USA

Wear cylinder ไม่เกิดอีกเลยหลายปีหลังงานของ OilPure

MB-25 at Tire Mount Operation

คุณภาพของนำ้มันหลังกรอง Fire Resistant Hydraulic Oil – Quintolubric 822

OilPure ได้รับ Ford Best Practice Award

 • OPFC เป็นวิธีให้คำปรึกษาบริการลูกค้าแบบ On-Site Oil Management Service ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหานำ้มันและเครื่องจักรจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ปีจากสหรัฐอเมริกา สามารถแนะนำวิธีการที่ถูกต้องโดยการบริการที่อยู่หน้างานให้ลูกค้า ลดปัญหาระบบการทำงานแบบ “คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ซื้อ” ที่พนักงานขาดความเป็นเจ้าของแล้วไม่แยแสกับผลงาน ไม่คิดรองรับงาน ถ้างานนั้นไม่เอื้อให้ผลประโยชน์ส่วนตัว
 • ให้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่อง Lubrication Technology และศาสตร์จากวิชา Tribology เพื่อนำไปช่วยเพิ่มผลการผลิต Productivity จากเครื่องจักร
 • เพิ่มกำไรที่ถูกซ่อนอยูในรูปของ Return On Assets (ROA) ในรูปของ Asset Utilization โดยการเพิ่มพูล Machine Reliability ให้กับเครื่องจักรที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่า ที่บริษัทชั้นนำมาใช้เป็นเส้นทางสู่ World Class Manufacturing
 • บริการแบบ IIOT 4.0 ในรูปของ Wireless Remote Monitoring & Remote Control with Database Software แบบ Wireless & Paperless ที่ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลโดยตรงแบบ Real Time ทันเวลากับความเสียหายที่มาจากปัญหาสารหล่อลื่นในเครื่องจักร อุปกรณ์ของ OilPure ทั้งหมดใช้งานด้วยระบบ Unmanned automation ที่ไม่ต้องใช้คนเฝ้าดูแล
 • Employee Coaching ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้า ให้ความรู้และสามารถเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงตรงประเด็น บริษัทช่วยให้พนักงานไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนำ้มัน เข้าใจปัญหาของนำ้มันที่เกิดขึ้นในโรงงาน อย่างแท้จริง ทำจริง แบบ Hand on
This image has an empty alt attribute; its file name is OilPure-Lubrication-Excellence-TH2-976x1024.jpg

ปัญหาของความเสียหายในเครื่องจักรและน้ำมันรั่ว เริ่มต้นมาจากแนวคิดและนโยบายซื้อของถูกจากฝ่ายจัดซื้อที่เลือก Vendor 3 เจ้า มาประมูล ราคาเพื่อเลือกซื้อในราคาต่ำสุด เพื่อหวังจะได้แต้มส่วนตัวจาก KPI แต่ไม่เข้าใจว่าซื้อของถูกแล้วได้ของที่คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยพื้นฐานของความไม่รู้ จากคำพูดที่เป็นสัจธรรมที่ว่า “ของดีไม่ถูก ของถูกไม่ดี – ของถูกและดี มีแต่ของปลอม” ถูกหลอก ปลอมแปลง ยัดใส้มาให้ดูดีและราคาถูกเท่านั้น

เนื่องจากฝ่ายจัดซื้อมีนโยบายประมูล 3 เจ้า ทำให้ผู้ขายน้ำมันจำเป็นต้องปรับตัวแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ลดราคาลง ดังนี้

 1. ลดปริมาณ Oil Additives ลง เพื่อตัดราคากัน มีผลทำให้น้ำมันมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถปกป้องเครื่องจักรได้ เกิดปัญหาน้ำมันรั่วตามมากมาย เริ่มมาตั้งแต่การเปลี่ยนถ่ายหรือเติม Top up ในเครื่อง
 2. ปรับเปลี่ยนประเภทของ Base Oil จาก Group 2 ที่มีคณภาพสูง เสถียรกว่า มาเป็น Base Oil Group 1 ที่มีทั้งคุณภาพต่ำและเสถียรน้อยกว่า แต่มีราคาถูกกว่า มาใช้ ผู้ใช้จะไม่มีทางรู้ได้เลยถึงชนิดของ Base Oil และปรืมาณที่ถูกต้องของน้ำมันที่ซื้อ นอกจากจะมีผลทดสอบที่ซับซ้อนเช่น ICP (Inductively Couple Plasma) และ FT-IR (Infra Red Scan) ที่จะบ่งบอกวัสดุและชนิดที่ใช้ภายในน้ำมัน แต่ผู้ใช้ก็อ่านไม่เป็น ดูไม่ออก
 3. ผู้ขาย ผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการผลิต ไม่ผสมหรือ Blend น้ำมันเอง แต่ไปจ้างผลิต Contracting บริษัทโรง Blend ที่รับบริการผสมน้ำมัน แล้วใส่ชื่อลงบนถังเพื่อ กดราคาและตัดราคาให้ลดลง ดังนั้น น้ำมันที่ซื้อถูก จึงเป็นน้ำมันอะไรก็ได้ แต่มีป้ายชื่อ มียี่ห้อดี ผู้ใช้จึงเข้าใจผิดคิดว่าได้ของดี ได้แค่ของมีชื่อเท่านั้น เรียกว่าเป็นการย้อมแมวขาย เพื่ออยู่รอด
 4. ผู้ขายจำเป็นต้องสร้างเครือข่าย ภายในองค์กรของผู้ใช้ มีการเลี้ยงดูปูเสื่อ เลี้ยงน้ำกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนตัดสินใจเพื่อให้ได้มาถึง Sales Order สุดท้ายมาลงเอยที่ การให้ใต้โต็ะ อามิสสินจ้าง ที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณของการทำงาน ติดมาเป็นนิสัย เรียกร้องใต้โต็ะ ถ้าไม่ได้ก็ไม่ทำ นโยบายนี้จึงเป็นการสนับสนุน Promotion ให้เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมศธรรมที่พึงมีในการทำงาน ใช้แรงจูงใจผิดๆ ในการทำงาน

OilPure สามารถแก้ปัญหานี้ เปลี่ยนให้เป็นโอกาสใหม่ โดยการน้ำมันเก่ามา Reprocess ยืดอายุใหม่ ไม่ต้องเสียเงินซื้อน้ำมันใหม่ แล้วเติม Oil Additives ที่ขาดหายไป และ/หรือ Oil Additives ที่ควรจะมีตั้งแต่เริ่มต้น แต่ผู้ผลิตจงใจไม่ใส่ลงไปตั้งแต่แรก ทำให้น้ำมันจาก OilPure นี้มีคุณสมบัติเหนือกว่าน้ำมันใหม่ ในระดับ Premium Grade ที่มีราคาแพงกว่าเกือบสองเท่าของน้ำมันธรรมดา

OilPure มีเทคโนโลยี่ มีความรู้และประสบการณ์ในการเติม ปรุงแต่ง Oil Additive Refortification จากอเมริกาและนำเข้า Oil Additives ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น สั่งโดยตรงจากผู้ผลิตสารเคมี Oil Additives นี้ มาให้บริการกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ลูกค้าหลุดพ้นจากวัฎจักรของความอวิชาของน้ำมันและระบบหล่อลื่น การเติม ปรุงแต่ง Oil Additives แก้ปัญหาเครื่องจักรเสียหายในอดีตได้

เรื่องการเติม ปรุงแต่ง Oil Additive นี้บริษัทผู้ผลิตน้ำมันไม่ทำและทำไม่ได้ เพราะความรู้และ Know How เหล่านี้ฝรั่งไม่เปิดเผยให้คนไทย ต้องการเพียงซื้อมาขายไป ศาสตร์ความรู้เหล่านี้จึงไม่ตกอยู่ในประเทศไทย

OilPure สามารถเติม Oil Additive ที่ขาดหายไปทำให้คุณภาพดีกว่านำ้มันใหม่ที่มีราคาถูก

MB-50 at Honda USA, Marysville, Ohio

นำ้มันก่อนและหลังกรองจาก Honda USA

AST-50 In-House Oil Recycling System

นำ้มันสกปรกก่อนกรองจาก Hydraulic 6 เครื่อง

AST-50 ที่ โรงเหล็ก แถวสมุทรปราการ

นำ้มันสะอาดหลังกรองจาก AST-50

เหตุผลที่ทำให้นำ้มันหล่อเลื่อนสามารถยืดอายุการใช้งานได้หลายสิบปีโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติการหล่อลื่นเดิม

 • โครงสร้าง Hydrocarbon ของนำ้มันหล่อลื่น มาจากนำ้มันดิบที่อยู่ใต้ดินมาร่วม 10 ล้านปี เป็นการผุพังบุบสลายของพืชและสัตร์จนกลายมาเป็น Fossil ที่ไม่แตกตัวได้อีกต่อจนเหลือเป็น C-H-O ดังนั้นโครงสร้างโมเลกุลของมันจึงไม่สามารถสลายตัวต่อไปได้อีก ดังนั้นเฉพาะ Base Oil จึงสามารถนำมาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด
 • นำ้มันดิบที่อยู่ใต้ดินน้อยกว่า 10 ล้านปี เรียกว่า Naphthenic มักจะนำมาผลิต Group One Base Oil
 • ส่วนนำ้มันดิบที่อยู่ใต้ดินเกินกว่า 10 ล้านปีขึ้นไป เรียกว่า Paraffinic  มักจะนำมาผลิต Group Two Base Oil ซึ่งมีความเสถียรมากกว่า Group One
 • สิ่งที่ทำให้นำ้มันหล่อลื่นเสียหายมาจาก 2 ส่วน คือ Oil Contamination และ Oil Additives ที่มีหลงหลืออยู่ ดังนั้นถ้าเราควบคุมความสะอาดของนำ้มันให้บริสุทธิ์ Total Oil Contamination Control ได้ถูกต้อง และรักษาปริมาณ Oil Additives ให้เหมาะสมและเพียงพอ นำ้มันหล่อลื่นนี้ก็จะสามารถนำกลับไปใช้เหมือนใหม่ ได้อีกหลายทศวรรษ
 • เมื่อสิ่งสกปรก Oil Contamination ถูกแยกออก Oil Viscosity ที่เสียไปก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมตาม Viscosity Index (VI) ที่มีอยู่ตั้งแต่ต้น Original VI แรงตึงผิว Surface Tension และ Interfacial Tension ของนำ้มันจะเปลี่ยนกลับเหมือนเดิม เช่น นำ้และกรด Oil Acidity ในนำ้มันมีผลไปลดแรงตึงผิวโมเลกุลของนำ้มัน จึงทำให้ค่า Viscosity และ ค่า Pour Point เปลี่ยนไป หลังจากแยกนำ้และกรด ออกจากนำ้มันได้ แรงตึงผิวโมเลกุลของนำ้มัน ก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิม เช่นเดียวกับค่า Viscosity

VJ-150 กรองนำ้มันเกียร์ในโรงกระดาษ แถบอีสาน

ตัวอย่างนำ้มันก่อนและหลังกรอง VJ-150 แยกนำ้ออกจากนำ้มันเกียร์ ISO 680 ที่มี Viscosity สูงสุดในบรรดานำ้มันประเภทเกียร์

AST-50 removes Salt Water from hydraulic system in ROV and recycles the oil during the Oil Spill in Gulf of Mexico in 2004

ROA ที่มาจากเครื่องจักร เป็นหัวใจของกำไร ที่ซ่อนอยู่ ที่นึกไม่ถึง และมองไม่เห็น

OilPure ริเริ่มทำบริการทำความสะอาดนำ้มันในอเมริกาตั้งแต่ปี 1990

OilPure Classic 5 minute Video Introduction 30 Years ago in USA

EXPERTISE

OPFC is an On-Site Oil Cleaning Service for industries – การบริการจัดการ นำ้มันเสียในโรงงานโดยไม่มีการโยกย้ายนำ้มันเสียออกจากโรงงาน แล้วไม่จำเป็นต้องถ่ายนำ้มันเสียออกจากเครื่องจักรอีกด้วย

Lubrication Life Extension Program – วิธีการยึดอายุของนำ้มันให้กลับมาใช้ได้ใหม่อีกเป็นเวลาหลายปี ด้วยเทคโนโลยี่ในการสกัดสิ่งสกปรกออกจากนำ้มันได้หมดสร้างระบบให้เกิด Zero Waste Oil Discharge ที่นำ้มันในโรงงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หมดและ Zero Machine Downtime ที่ใช้ความรู้ขั้นสูงทางวิชา Tribology มาวิเคราะห์การสึกหรอ Wear Analysis ในอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง สร้างแนวป้องแบบ Proactive ที่ทำให้เครื่องจักร มีสถานะภาพเป็น Friction Free Operation ที่ทำให้เครื่องจักรไม่เกิดความเสียหาย

Proactive Preventative Oil Maintenance – โดยการควบคุมสิ่งสกปรกในนำ้มัน Oil Contamination Control เพื่อไปลดกว่า 80% ของความเสียหายในเครื่องจักร

Oil Analysis – ช่วยวิเคราะห์ตีความแก้ปัญหาจากผลทดสอบ นำ้มันจากห้อง Lab ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ ไม่รู้เรื่อง เสียเงินเสียเวลาไปกับ Oil Analysis ที่เอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ OilPure จะให้ความรู้ ช่วยสร้างระบบการวัดผล คุณภาพของนำ้มันอย่างถูกต้อง

OA-1 On-Line Oil Analyzer แบบ IIOT4.0 Wireless Remote Monitoring & Remote Control SCADA จาก OilPure เป็นอุปกรณ์อ่านค่าความสกปรกและคุณภาพของนำ้มันแบบ Real Time อ่านค่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำงานของเครื่องจักรเพื่อเรียนรู้ Characteristic และพฤติกรรมของการหล่อลื่น รวมถึง Contamination Ingression Rate ที่แทรกซึมเข้ามาในระบบหล่อลื่น เมื่อได้ฐานข้อมูลครบแล้ว เราก็จะสามารถสร้างแนวป้องกันและควบคุมได้สมบูรณ์แบบ Proactive ไม่ต้องใช้เครื่องจักรแบบเดาสุมมั่ว วิธีของ OA-1 นี้เข้าตามหลักการของ Six Sigma ที่เรียกว่า What get measured, get controlled.

WHY CONVENTIONAL FILTERS FAIL?

Filter กระดาษขนาด low micron ใช้วัสดุทำมาจาก Synthetic Fiber Materials ที่เป็นต้นสาเหตุตัวสร้างประจุไฟฟ้สถิต Electrostatic Charge แล้วไป electrify ช๊อตนำ้มันสถานะภาพนี้ทำให้อะตอม Free Radicals แลกเปลี่ยนเกิดปฎิกิริยา Oil Oxidation ในนำ้มัน มีผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเป็น กรด Oil Acidity และ Internal Corrosion การกัดกร่อนภายในชิ้นส่วน

OilPure CORE TECHNOLOGY

PurePack Chemical Treatment Filtration

ที่ไม่ใช้วัสดุแผ่นกระดาษมากรองแต่เป็นสาร Organic ที่เป็นผงจากธรรมชาติที่เป็น Food Grade และ Biodegradable มากรองสามารถแยก Solid Particle, Dissolved Water, Oil Oxidation และลดค่า TAN Total Acid Number ออกได้หมด PurePack มีสูตรที่ใช้หลายสิบสูตรสามารถเลือกใช้กรองตามชนิดของ Contamination ในนำ้มันชนิดต่างๆ ที่ต้องการสกัดออก

Vacuum Jet Dehydration Technology

เป็นเทคโนโลยี่ที่คิดค้นและสร้างเองโดย OilPure USA เป็นการแยกนำ้ออกจากนำ้มันแบบ Non Vacuum Dehydration ที่ไม่ใช้ Vacuum แต่จะใช้ลมจากบรรยากาศโลก Atmospheric Air ดึงโมเลกุลของนำ้ให้แตกออกจากนำ้มันที่ อุณหภูมิตำ่ 60 °C ด้วยเหตุผลของสถานะภาพทาง Affinity ของนำ้เริ่มแตกต่างจากนำ้มันเมื่อมีลมมาร่วมเป็นองค์ประกอบ ลมจะเริ่มดูดนำ้ออกจากนำ้มันทันที วิธีนี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Conventional Vacuum Distillation ที่มีใช้อยู่ ซึ่งสร้างปัญหาตามมามากมาย Vacuum Jet สามารถแก้ปัญหาการแยกนำ้นี้ได้สมบูรณ์

Vacuum Jet Dehydration สามารถแยกนำ้จากนำ้มันที่มีความหนืดสูงตั้งแต่ ISO grade 220-320-460 สูงสุดถึง ISO 680 Viscosity grade สามารถควบคุมปริมาณนำ้ลดลงได้ถึง 50-100 ppm ก่อนที่นำ้มันสะอาดจะถูกฉีดออกจากเครื่อง Vacuum Jet อุปกรณ์ชนิดอื่นไม่สามารถทำได้

Vacuum Jet Degassification

สารประเภท Dissolved Gases เช่น CH3OH Methanol ใน Biodiesel, CH4 Methane, C2H2 Acetylene, NH4 Ammonia etc. ก็จะถูกขยายแตกตัวออกมาพร้อมกับไอนำ้จาก Vacuum Jet อีกด้วย เช่นเดียวกันกับ Ammonia NH4 ในนำ้มัน Refrigeration oil สามารถถูก Degassing Ammonia ด้วย Vacuum Jet Degasification Technology

Dissolved Gases เหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดปฎิกิริยา Oxidation ภายในอย่างซ้อนเร้น และเกิดมาจากการหมักหมมใน Hydrocarbon ซึ่งในนำ้มันจะเกิดซ่อนอยู่ในรูปของ Dissolved Gases ที่เป็นสารไวไฟ สารระเหยออกจากนำ้มันได้ เกิด Corona Ring เมื่อถูกความร้อน จุดติดระเบิดได้ถ้าอุณหภูมิของนำ้มันเพิ่มชึ้น ที่ 200 °C ที่เป็นจุด Flash Point เหตุการณ์นี้อธิบายได้จากการระเบิดของ Transformer ที่ติดตั้งข้างถนนหน้าบ้าน เมื่อกระแสไฟฟ้าถูกใช้อย่าง Overload

IIOT4.0 & M2M Machine 2 Machine – Mini SCADA – OPFC ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเองทั้ง Hardware และ Software ในอเมริกามาใช้ในการบริหารจัดการนำ้มันให้ลูกค้า อุปกรณ์ของ OilPure เป็นอัตโนมัติที่ไม่ต้องมีคนเฝ้าแบบ Unmanned Operation มี Remote Control และ Remote Monitoring Systems สามารถอ่านค่าความสะอาดของนำ้มันได้นอกโรงงานจากโทรศัพท์มือถือ

OS1 Oil Sensor Monitoring Technology – OS1 ใช้อ่านค่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในนำ้มัน ในรูปแบบของ Oil Oxidation – Oil Deterioration OS1 จะแสดงค่าเป็น Curve ถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ของปฎิกิริยาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ OS1 ยังสามารถอ่านค่าการลดลงเปลี่ยนไปของ Oil Additive Depletion แสดงค่าเป็น Curve ถึงการเพิ่มปริมาณลดลงอีกด้วย เมื่อค่าเหล่านี้เกิน Limit ที่ตั้งไว้ OS1 จะส่งสัญญานเตือนออกไปเป็น Text Message ไปยังโทรมือถือและส่งอีเมลได้อีกด้วย

Oil Additive Refortification – OilPure มีความรู้ความสามารถในการปรุงแต่ง เติม Oil Additives ที่สูญสลายไปตามกาลเวลา Supplemental Oil Additive Refortification (SAR) เช่น Anti Wear, Anti Oxidant, Extreme Pressure, Anti Foaming, Demulsifying Agent, Friction Modifier, Tackifier etc. นำ้มันใหม่ราคาถูกจะมีปริมาณ Oil Additive อยู่น้อยสมตามราคาที่ลูกค้าจ่ายถูก ทำให้นำ้มันใหม่มีคุณสมบัติปกป้องเครื่องจักรได้น้อยมากตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน

OilPure.com – USA

บริษัทแม่ OilPure Technologies, Inc. (www.oilpure.com) ซึ่งมี Knowhow ความสามารถพิเศษในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี่ขึ้นเอง ที่สามารถยืดอายุการใช้งานของนำ้มันหล่อลื่น ได้นานกว่า 10 ปี ได้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆในอเมริกา โดยที่นำ้มันเก่าที่ถูกกรองมีคุณภาพเหมือนนำ้มันใหม่ เนื่องจาก มี technology ที่สามารถ แยก oil oxidation ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ระหว่างการหล่อลื่น และความรู้เฉพาะทางที่สามารถปรุงแต่ง oil additives ที่ไปเพิ่มคุณสมบัติและคุณภาพของนำ้มันที่ใช้อยู่แล้ว

OilPure Technologies, Inc.  เป็นบริษัทแม่ ที่คนไทย คิดค้นในประเทศอเมริกา อุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิดที่ OilPure นำมาใช้กรองนำ้มันในประเทศไทย ถูกสร้างและผลิตโดย OilPure บริษัทแม่อยู่ในอเมริกา บริษัทแม่ ก่อตั้งจดทะเบียนใน รัฐ Missouri USA ตั้งแต่ปี คศ 1994 หรือ 27 ปีมาแล้ว OPMS เป็นบริษัทลูกที่มาเปิดสาขาในไทยเริ่มศึกษาทำวิจัยทางการตลาดในประเทศไทย ได้เข้าใจปัญหาและมีทางออกให้กับอุตสาหกรรมนำ้มันหล่อลื่นไทย

ASSET MANAGEMENT

Asset Utilization คือ Ultimate Goal จุดเป้าหมายปลายทางสุดท้ายของผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการ OPFC ด้วยการยืดอายุของนำ้มันจากการทำความสะอาดควบคุมความสกปรกให้อยู่ในระดับตำ่ เมื่ออายุนำ้มันถูกยืดใช้ ให้มีอายุยาวเท่ากับอายุของเครื่องจักรหรืออายุที่หมดค่าเสื่อมราคาแล้ว นำ้มันที่ใช้อยู่จะกลายเป็น Asset ชนิดหนึ่งของบริษัททันที นำ้มันจะไม่ใช่เป็น Commodity ที่ซื้อใช้แล้วเปลี่ยนถ่ายเททิ้งเหมือนในอดีตอีกต่อไป

Asset Management เป็นขบวนการส่วนหนึ่งจาก OPFC ให้เป็นรูปแบบ Zero Downtime Operation ที่จะไปเพิ่มกำไรที่จะตามมาจาก ROA Return on Asset กำไร ROA นี้ถูกซ่อน ปิดบังไว้จากการที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายซ่อมแซมจนเป็นนิสัยวิถีทางที่เคยทำตามๆ กันมา เครื่องชำรุดทำให้เกิด Down Time หยุดกระบวนการผลิตทันที

Zero Defect ของชื้นงานที่ถูกผลิตจากเครื่องจักรชิ้นนี้ก็จะเกิดตามมาเนื่องจากความสะอาดของนำ้มันทำให้เกิด Friction Free Operation ในการทำงานของเครื่องจักร จึงเกิดความแม่นยำเพิ่มขึ้น Precision machine เกิด Low Tolerance ในชิ้นงานซึ่งเป็นการผลิตแบบ Built-in Quality Control มีผลโดยตรงจากความสะอาดของนำ้มันนั่นเอง

เมื่อไหร่ที่ค่าซ่อมต่อเดือนเริ่มสูงเท่ากับ หรือมากกว่าค่าผ่อนต่อเดือนในอดีต ทางฝ่ายบริหารก็จะมองว่า ถึงเวลาโละทิ้งของเก่า เตรียมซื้อเครื่องใหม่ วิธีนี้บริษัทจะไม่ได้กำไรที่ซ่อนเร้นอยู่ใน ROA แล้วเสียเป็นต้นทุนค่าโอกาส Opportunity Costs อีกด้วย ปัญหา ROA ที่หายไปนี้สามารถสร้างป้องกันได้ ด้วยความชำนาญและขบวนการควบคุม Oil Management System จาก OilPure

TPM Total Productive Maintenance กำลังหมดสมัย เริ่มใช้ไม่ได้ในยุคสังคมอุตสาหกรรมปัจจุบัน

TPR Total Process Reliability ปัจจุบันถูกปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาแทน TPM แผนกซ่อมบำรุงหายไปถูกยุบไปเป็นแผนก Reliability Engineering ที่ไม่ได้มีไว้สำหรับซ่อมเครื่องจักรอีกต่อไป

OilPure Management Systems Co., Ltd. – We are a Certified American Lean Enterprise and Black Belt Six Sigma from USA.

 • Contact Us
  • Tribology Scientist:
   • ดร. พีระวัฒน์, 062-253-2552, peerawattn@gmail.com, peerawatt@oilpurethailand.com, Line ID: pwntm
  • Technical & Engineering Support:
   • วิชัย ศรีมงคลกุล, usa@oilpure.com, Line ID: oilpure Now in USA
   • USA Mobile: 1-913-522-0272 สามารถโทรติดต่อได้โดยตรงด้วย FaceTime หรือ WhatsApp จากเมืองไทย
  • xxx
   • ศกร skorn.lambasara@gmail.com

LINE Official: @oilpure

Facebook: oilpure thailand

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure