Oil Additives

Oil Additives

Oil Additives เกี่ยวข้องกับนำ้มันหล่อลื่นได้อย่างไร

This image has an empty alt attribute; its file name is What-is-the-Lubrication-2.png

Oil Additives คือสารเคมีที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม หรือ Oleic Chemicals ที่ทำมา Fatty Acid ไขของนำ้มันพืช ประเภท Ester Base Oil ลำพังไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่น ถ้าไม่มี Additives ต่างๆ ผสมอยู่เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น

This image has an empty alt attribute; its file name is Hydraulic-Oil-Additives.png
 • ปัจจุบันเทคโนโลยี่การทำนำ้มันหล่อลื่น Oil Additives จะถูกสร้างมาจากโรงงานผู้ผลิตสารเคมีต่างๆ ในรูปของ Additive Package สำเร็จรูป ที่ Additive Components ต่างๆ ผสมรวมมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตหรือผู้ผสม Blender เพียงเลือกใช้ Additive Package และ ชนิดและ Viscosity Grade ของ Base Oil ถูกชนิดตามที่ต้องการ ก็สามารถผสมนำ้มันเองได้แล้ว ปัจจุบันนี้เทคโนโลยี่การทำนำ้มันหล่อลื่นได้พัฒนามาถึงขั้น Maturity แล้วดังนั้นผู้ขายนำ้มันที่มีชื่อขนาดใหญ่ระดับโลก ไม่มีใครทำนำ้มันเองแล้ว ไม่มีการคิดค้น R&D ใหม่ๆ แล้วเพราะ Knowhow เหล่านี้ได้ค้นพบจนหมดแล้ว
  • ผู้ขายนำ้มันจึงไม่มีการผลิต Base Oil เองเพียงซื้อมาจาก Independence Oil Refinery ที่มีผลิตขายแข่งกันมากมาย
  • ส่วน Oil Additives ไม่ได้ผลิตเอง ซื้อมาจากโรงงานผลิตสารเคมีทำการทดสอบผลและคุณค่าของนำ้มันหล่อลื่นที่ผสมออกมา
  • ผู้ขายนำ้มันก็ไม่มีโรงผสม Blender หรือ Oil Jobber เอง เพียงไปจ้างโรงผสม Blender อิสระผสมให้แล้วใส่ถัง Brand Name ของตัวเองแบบ OEM
 • ผู้ขายนำ้มันที่มีชื่อขนาดใหญ่ระดับโลกเพียงแต่ลงทุนโฆษณามหาศาลสร้าง Brand Name ให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่น หลงไหลในคุณภาพ โดยใช้กลยุทธ์หลักการตลาดแบบเดียวกับ “ธุรกิจร่างทรง” สร้างความเชื่อที่มาจากการหลงไหล สร้างกำไรได้มากมายจากความเชื่อผิดๆ กลไกตลาดได้ถูกปิดบัง และขณะนี้กำลังจะถูก Disruption ในไม่ช้านี้ เมื่อผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้เพิ่มขึ้น เข้าใจมากขึ้น
This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-SAR-List-1015x1024.jpg

AP-55 เป็นอุปกรณ์การผสม Additive กับ Base Oil โดยใช้ลมเป็นตัว Mixer

This image has an empty alt attribute; its file name is AP-55-Air-Pulse-1024x1019.jpg

Additive ประเภท Anti Oxidant จะเข้าช่วยควบคุมอะตอมของ Free Radicals ไม่ให้ไปทำปฎิกิริยากับ Oxygen (Catalyst) ทั้งในอากาศและ Oxygen ที่อยู่ในรูป Dissolved gas ในนำ้มันไม่ให้กลายเป็นสารกลุ่ม Peroxides และ Oxides ต่างๆ ที่ถือเป็น Oil Contamination ที่ทำให้เกิดสาร Oxidation By-Products เช่น Varnish ได้ง่ายๆ

This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-Anti-Oxidant-EN.png
 • โดยทั่วไปปฏิกิริยา Oil Oxidation มีผลโดยตรงกับ Oil Additives มีผลเกิดขึ้นได้สองประเภทที่เรียกว่า High Thermal Oxidation และ Low Thermal Oxidation
  • High Thermal Oxidation จะมีลักษณะเป็นเกร็ดสีนำ้ตาลแข็งๆ คล้ายช็อกโกแลตแข็งแห้งๆและกรอบ ติดอยู่บนผิวชิ้นส่วนที่มีนำ้มัน
  • Low Thermal Oxidation จะมีลักษณะเป็นโคลนคราบนิ้มๆ เหลวเป็นก้อนเหมือน Paste ของจารบี ติดตามผิวโลหะที่มีนำ้มัน

This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-Oxidation-Inhibitors-EN.png

This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-Rust-Inhibitor-EN.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-Dispersant-EN.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-Blender-AP-55-1024x838.jpg

เครื่องกรองนำ้มันของ OilPure MB-50 สามารถเติม Additives ได้โดยอัตโนมัติ หลังกรองแล้วอีกด้วย

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure