OilPure Applications

OilPure Applications

ประสบการณ์ของ OilPure ในการแก้ปัญหานำ้มันหล่อลื่นให้กับอุตสาหกรรมในอเมริกาและต่างประเทศ มากว่า 30 ปี นำมาแชร์ให้กับอุตสาหกรรมไทยเพื่อผลผลิต Productivity และ การเพิ่มกำไรจากการลดต้นทุนที่แอบแฝงอยู่ในขบวนการผลิต ตามวิถีทางสู่แนวการผลิตแบบ World Class Manufacturing

กองทัพสหรัฐ Black Hawk Helicopter Division ในเมือง Corpus Christi, Texas

OilPure ทำงานให้กองทัพสหรัฐ ผ่านหน่วยงาน Pentagon ในฐานะ 3rd Tier Defense Contractor สร้างระบบ Recycle นำ้มัน Synthetic fire resistant hydraulic MIL-PREF-83282, Mobil DTE26, Mobilfluid 424 ให้กับกองทัพสหรัฐ Black Hawk Helicopter Division ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องบินรบ

This image has an empty alt attribute; its file name is US-Army-Corpus-Christi-Bldg-768x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-S7.5-Front-922x1024.png

AST-50 Oil Recycling Machine ติดตั้งที่โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วน Black Hawk Helicopter ในเมือง Corpus Christi, รัฐ Texas

กองทัพบก US Marine Corps ในเมือง Albany, Georgia

OilPure ทำระบบ Recycle นำ้มัน Transmission Fluid ที่ยุทธปกรณ์ รบของกองทัพถูกส่งมาซ่อมแซม ซ่อมบำรุงหลังจาก อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในสงคราม SS-50 Oil Purifier ใช้ใน USMC US Marine Corps, เมือง Albany รัฐ Georgia

This image has an empty alt attribute; its file name is USMC-Front-Gate-1024x859.png
This image has an empty alt attribute; its file name is US-MC-MAintenance-Center-Logo-1-1024x698.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Tony-Training-Instructor-at-USMC-1-1024x686.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is SS-50-BT-25-Transmission-Oil-Recycling-at-US-Millitary-1024x874.png
This image has an empty alt attribute; its file name is US-MC-Artillery-2-1024x478.png
This image has an empty alt attribute; its file name is SS-50-BT-25-S5.0-Front-Photo-1-613x1024.png

กองทัพเรือสหรัฐ US Navy Nuclear Submarine, เมือง Pearl City, Hawaii US Navy, SDVT-1, ASDS

OIlPure ทำระบบ Recycle นำ้มัน Insulating oil ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์ ในเรือดำนำ้ Nuclear Submarine เป็นนำ้มันที่ Formulate พิเศษจาก Castrol Oil มีอยู่เพียง 6 ถังในโลก กองทัพเรือจึงต้องนำมา Recycle ปัญหาคือปริมาณนำ้ในนำ้มันต้องมีค่าตำ่สุดเพื่อให้ Insulating Oil ทำหน้าที่เป็นฉนวนในมอเตอร์ได้มีประสิทธิภาพ

This image has an empty alt attribute; its file name is Nuclear-Submarine-photo-3.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Federal-Contracts-to-OILPURE-TECHNOLOGIES-INC-FY-2000-2009-summary-1-804x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is OilPure-Won-Defense-Contract-in-2006-1-762x1024.jpg

OilPure is a US Defense Contractor.

Goodyear Tire at Danville, Virginia ผู้ผลิตล้อยางเครื่องบิน ในอเมริกา

OilPure สร้างระบบ Hydraulic Oil Recycling System ที่ recover นำ้มันที่รั่วจากเครื่องจักร Banbury Machine, Extruder Machine ลงไปสะสมที่ Underground Pit ปริมาณ 3,000 gallons (11,550 ลิตรต่อเดือน) Goodyear ใช้เครื่องนี้มาหลายปีแล้วได้คุ้มทุนที่ 9 เดือน ยังประโยชน์จาก Tax Credit ที่ไม่มี Zero Waste Oil Disposal จากรัฐบาลสหรัฐ จากกรมมลพิษ EPA (Environmental Protection Agency)

AST-50 Oil Recycling Machine

OilPure ให้การอบรมวิธีควบคุม Oil Contamination Control ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่าย Reliability

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองจาก OilPure

  • OilPure ได้ปรุงแต่ง Oil Additive ในนำ้มัน Recycle จากเครื่อง AST-50 ลงในนำ้มัน Shell Tellus 68 ที่ฝ่ายจัดซื้อ กดราคาถูกมาใช้ทำให้นำ้มันใหม่มีคุณภาพตำ่ตั้งแต่เริ่มต้น
    • SPZC-101H Oil Additive ที่เติมสามารถเพิ่มค่า Four Ball Wear Test จากค่ารอยแหว่ง Scar จาก 0.75 mm ในนำ้มันมาเป็น 0.35 mm ในนำ้มัน Recycle จาก OilPure เกิด 40% Improvement in wear protection เป็นค่าดีเยี่ยม
    • ค่า Four Ball Weld เพิ่มจาก 100 kgf มาเป็น 120 kgf คือสามารถรับ load มากขึ้น 20% รับ load ที่ 120 kgf (kilogram-force) ที่ผิวโลหะจะเริ่มหลอมละลายติดกันเป็นรอย weld
    • ค่า Copper Corrosion Test ของนำ้มัน Recycle อยู่ที่ 1A Rating ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุด ดีกว่านำ้มันใหม่
  • นี่คือวิธีเพิ่มมูลค่าจาก Asset Management ที่ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพได้สูงขึ้น เป็นกำไรในรูป ROA Return on Asset ที่ซ่อนอยู่ในขบวนการผลิตที่สามารถเรียกออกมาได้จากการควบคุมคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นในเครื่องจักร

Four Ball Wear Test (ASTM-D-4172) คืออะไร

Four-Ball Wearใช้วัดค่าความสัมพันระหว่าง นำ้มันหล่อลื่นกับการสึกหรอที่มาจากการเสียดสีแบบ Sliding และ Rolling บนผิวโลหะจาก Film นำ้มันที่เกาะบนผิวโลหะ ของอุปกรณ์เครื่องจักรระหว่างเกิดการหล่อลื่น บ่งบอกคุณภาพของนำ้มันหล่อลื่นในการป้องการสึกหลอ โดยวัดค่าจากรอยแหว่งความลึกเป็น mm (millimeters) บนผิวแผ่นโลหะ Specimen ที่ใช้ทดสอบ

This image has an empty alt attribute; its file name is Four-ball-wear-test-2.gif
This image has an empty alt attribute; its file name is Four-ball-wear-test-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Four-ball-wear-test-3.gif

This image has an empty alt attribute; its file name is Four-ball-wear-test-6.jpg

Steel Ball 4 ลูก กับการเสียดสีแบบ Sliding และ Rolling

This image has an empty alt attribute; its file name is Four-ball-wear-test-7.png

รอยแหว่งความลึกเป็น mm (millimeters)

Four-Ball Wear ใช้ลูกบอลโลหะ Steel Ball 4 ลูก เรียงตามที่เห็นในรูป แล้วหมุนด้วย Load แรงกด Torque เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไปแล้วัดอุณหภูมิที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลา 60 นาที ค่า Coefficient of Friction จะถูกวัดในช่วงเวลานี้ นำ้มันหล่อลื่นที่ดีจะป้องกันการสึกหรอวัดจาก การมี่รอยแหว่งมีความลึกเป็น mm น้อยกว่า

Four Ball Weld Test (ASTM: D-2596, D-2783) คืออะไร

Four Ball Weld ใช้ลูกบอลโลหะ Bearing Ball 4 ลูก เรียงตามที่เห็นในรูปแบบเจดีย์สามเหลี่ยม แล้วหมุนด้วย Load แรงกดเป็น kgf Kilogram Force เมื่อ Load kilogram กดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ณ จุดหนึ่งของ load ลูกบอลโลหะ Bearing Ball 4 ลูก จะร้อนและ weld ติดการเป็นรูปเจดีย์สามเหลี่ยม เป็นเนื้อเดียวกัน จะไม่แยกออกเป็นลูกบอลอิสระไหลออก

ลูกบอล Bearing Ball จะ weld ติดการเป็นรูปเจดีย์สามเหลี่ยม เป็นเนื้อเดียวกัน

ค่า Four Ball Weld บ่งบอกเป็นนำ้หนักกิโลกรัม ยิ่งมากยิ่งดี ที่นำ้มันหล่อลื่นที่ดีจะป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นที่ทำให้ลูกบอลถึงจุดหลอมเหลว จะสามารถรับ Load และความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีได้ดีกว่า

Cooper Tire ผู้ผลิตล้อยางรถยนต์ในเมือง Tupelo, Mississippi

OilPure สร้างระบบ Oil Dialysis Machine รุ่น MB-50 เมื่อ 30 ปีที่แล้วเป็นรุ่นแรกๆ เพื่อใช้แยกยางเหนียวออกจากนำ้มัน Hydraulic oil ปัจจุบันยังใช้งานอยู่ เนื่องจากโรงงานยางมีคราบเศษของยางกระจายอยู่ทั่วไป เศษเหล่านี้เข้าไปในถังนำ้มันไป Jam Servo Valve ต่างๆ เกิดต้นทุนความเสียหายมากมาย

This image has an empty alt attribute; its file name is Copper-Tire-Photo-1-1024x768.jpg

โรงงาน Cooper Tire ในรัฐ Mississippi

This image has an empty alt attribute; its file name is Cooper-Tire-MB-50-1024x768.jpg

MB-50 Series 1 Oil Purifier 30 ปีที่แล้ว

Koller Craft Plastic Injection Molder ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกฉีดต่างๆ อยู่ที่เมือง Fenton, Missouri (ใกล้เมือง St. Louis)

Koller Craft ใช้เครื่องฉีดของ Husky 9 เครื่อง ขนาด 500-2,200 ตัน ที่นำ้มันไฮดรอลิกส์เกิดความสกปรกมากมายได้รวดเร็ว ถ้าไม่เปลี่ยนนำ้มันภายในทุก 6 เดือน OilPure ติดตั้งเครื่อง SS-50 Dedicated Oil Purifier ลงไป 9 units ในเครื่อง Husky แต่ละตัว ลดปัญหาเครื่องจักร Husky หยุด Breakdown และความเสียหายจาก Hydraulic Pump และ Servo & Proportional Valve อย่างมหาศาล เพราะคุณภาพความสะอาดของนำ้มันถูกควบคุมให้เหมือนเปลี่ยนนำ้มันใหม่ได้ทุก 2 อาทิตย์ ดูได้จากรูปภาพนำ้มันก่อนกรองและหลังกรอง

This image has an empty alt attribute; its file name is Koller-Craft-Plastic-SS-50-Dedicated-Unit-at-Koller-Craft-Plastic-3-1024x678.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองด้วย SS-50

จากสภาพของนำ้มันก่อนกรองในเครื่อง ดูแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่า เครื่องฉีดมีปัญหามากมาย เพราะเกิด Friction Out of Control ใน Tolerance ของ Servo Valve และ Gear Pump

SLP Lighting ผู้รับผลิตชิ้นส่วนพลาสติกฉีด กล่องกระบอกไฟนีออนติดบนเพดาน Krauss Maffei injection molder อยู่ที่เมือง Sulivan, Missouri

SLP Lighting ใช้เครื่องฉีดของ Krauss Maffei 4 เครื่อง ขนาด 2,500 ตัน ที่นำ้มันไฮดรอลิกส์เกิดความสกปรกมากมายได้รวดเร็ว ถ้าไม่เปลี่ยนนำ้มันภายในทุก 6 เดือน OilPure ติดตั้งเครื่อง SS-50 Dedicated Oil Purifier ลงไป 4 units ในเครื่อง Krauss Maffei แต่ละตัว ลดปัญหาเครื่องจักร Krauss Maffei ตั้งแต่วันเริ่ม Start up เครื่องใหม่ วันนี้เวลาผ่านมา 7 ปีแล้ว SLP Lighting ไม่เคยเปลี่ยนนำ้มันใหม่เลย ไม่มีความเสียหายจาก Hydraulic pump และ Servo & Proportional Valve เกิดขึ้นในเวลา 7 ปีที่ผ่านมา

Krauss Maffei Injection Molder

กล่องกระบอกไฟนีออนติดบนเพดาน

เครื่องพลาสติตฉีด Krauss Maffei แบบ Duplex จำนวน 2 คู่ ใช้คนงาน 2 คนในขบวนการผลิต ทำงาน 24/7 non stop การใช้ของดี ไม่ต้องแพงที่สุด สร้างกำไรได้มากกว่า เพราะมาจากสัจธรรมที่ว่า “ของดี ไม่ถูก – ของถูกไม่ดี – ส่วนของถูกและของดีมันไม่มี – โดนหลอก – โง่ช้า ฉลาดเร็ว”

วิธีการผลิตแนวนี้ เป็นแนวใหม่สำหรับผู้ผลิตไทย แตกต่างกันที่ไทยเราใช้คนงานมากมาย มีของเสีย Defect มากมาย ใช้เครื่องจักรของจีนที่มีประสิทธิภาพตำ่ คิดว่าได้ราคาถูกกว่า แต่แท้จริงแล้วทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่า เครื่องจักรราคาถูก จะมี Precision ที่แย่มาก สุดท้ายก็ซื้อเครื่องถูกมาซ่อม มากกว่ามาผลิต

Veolia Environmental Services ผู้ควบคุมให้บริการ ROV (Remote Operating Vessel) จากเมือง Galveston, Texas ซ่อมรอยรั่วใต้ทะเลของ BP Oil ในทะเล Gulf of Mexico

ในปี 2010 OilPure ได้มีส่วนร่วมในโครงการณ์ซ่อมรอยรั่วใต้ทะเลของ BP Oil ในทะเล Gulf of Mexico ที่เป็นเรื่องใหญ่ในเวลานั้น โครงการนี้ใช้เวลาเกือบ 2 ปี จึงจะปิดงาน

เครื่อง ROV (Remote Operating Vessel) จะต้องนำขึ้นมาบนเรือทุกๆ 3 วัน เพื่อเช็คซ่อมบำรุง เปลี่ยนนำ้มันใหม่ในเครื่องที่ถูกนำ้เกลือที่เล็ดรอด เข้ามาใน ROV ที่ราคาเครื่องละ $14 ล้าน นำ้เกลือนี้จะมีผลกับการทำงานของ ROV และ Internal Corrosion นำ้มันนี้ถูก recycle อยู่ในบนเรือลอยบนทะเล มาตลอดเวลา นำ้มันมีต้นทุนสูงมากในการกำจัดและค่าขนส่งกลับมาบนฝั่ง นำ้มันเสียก็ห้ามทิ้งลงบนทะเล OilPure ได้ช่วยแก้ปัญหานี้

AST-50 ติดตั้งอยู่ในเรือ Veolia Support Vessel ที่จอดลอยอยู่เหนือจุดที่ท่อนำ้มันรั่วในทะเล Gulf of Mexico ที่มา recycle นำ้มัน hydraulic จากเครื่อง ROV ที่ถูกส่งลงไปใต้ทะเลลึกถึง 10,000 ฟุต เพื่อไปซ่อมรอยรั่วในท่อใต้ทะเล

This image has an empty alt attribute; its file name is Remote-Hydraulic-Control-Submarine-1024x686.jpg

เครื่อง ROV (Remote Operating Vessel) จะต้องนำขึ้นมาบนเรือทุกๆ 3 วัน เพื่อเช็คซ่อมบำรุง เปลี่ยนนำ้มันใหม่ในเครื่องที่ถูกนำ้เกลือที่เล็ดรอด เข้ามาใน ROV ที่ราคาเครื่องละ $14 ล้าน นำ้เกลือนี้จะมีผลกับการทำงานของ ROV และ Internal Corrosion

This image has an empty alt attribute; its file name is Veolia-Purified-Oil-Before-and-After-AST-50-OilPure-1024x965.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองด้วย AST-50 แสดงผลการแยกนำ้ออกและแยกเกลือที่มาจากนำ้ทะเลเข้มข้น Brine ได้อย่างสวยงาม ฟิลเตอร์ทั่วไปขนาด 1 micron ยังไม่สามารถกรองเกลือ Brine ออกจากนำ้มันได้

Veolia supporting vessel เรือลอยอยู่เหนือทะเลในขบวนการซ่อมรอยรั่วใต้ทะเลในกรณี BP Oil Spill ใน Gulf of Mexico ห่างจาฝั่ง 500 ไมล์

OilPure ส่งเจ้าหน้าที่ Veolia ถึงวิธีทดสอบนำ้มันบนเรือโดยไม่ต้องส่งนำ้มันออกมาทดสอบที่แล็บบนฝั่ง

ห้องควบคุม Vessel control room ที่ควบคุม ROV ส่งลงไปซ่อมรอยรั่วใต้ทะเล 10,000 ฟุต

Blount Inc. ในเมือง Oregon – USA, เมือง Guelph – Canada, เมือง Fuzhou – China ผู้ผลิตใบมีดที่ใช้ตัดต้นไม้แบบ Chain Saw ในอุตสาหกรรมตัดต้นไม้

This image has an empty alt attribute; its file name is Blount-CND-Sign-3-1024x836.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Blount-CND-Sign-1-1024x726.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Blount-CN-Front-Office-4-1024x574.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Cutting-Knife-1-1-1024x591.png

Chain Saw Knife

OilPure อยู่ใน Supply Chain เป็นผู้ริเริ่มช่วยบริษัท Blount ใน 3 ประเทศ ได้พัฒนาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิตอย่างมากมาย ในการผลิตใบมีด Knife Blade โดยใช้คุณสมบัติในนำ้มันมาใช้ลับมีด ทำให้ใบมีดมีความคมใช้ได้นานกว่าคู่แข่งกว่า 80% เป็นเทคโนโลยี่ความลับที่แฝงอยู่ในนำ้มัน Blount เริ่มติดตั้งระบบการ Recycle นำ้มันของ OilPure ตั้งแต่ปี 1997 เป็น Zero Waste Oil Discharge ตั้งแต่นั้นมา มี Top up Oil ที่เติ่มเพิ่มจำนวน 3%-5% เท่านั้น

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-300-Blount-CND-1024x768.jpg

AST-300 Centralized Closed Loop Oil Recycling System

Integrated Machine AST-300 = FC-4 + VJ-300 + MB-150

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-300-Blount-CND-Front-2-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Duplex-Pump-Discharge-CND-1-1024x768.jpg

Duplex Pump Out System

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-300-S6.0-Inside-Photo-1024x554.png

Blount in Guelph, Canada.

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-300-Blount-Front-Enclosure-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Duplex-Pump-Discharge-CND-2-1024x768.jpg

Backup Pump

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-300-CN-8-Chinese-1024x678.png

AST-300 in Blount in Fuhzou, China

OilPure ได้ Reformulate Stamping Oil พิเศษจาก Chlorine Base มาเป็น Phosphorus Base เพื่อลดปัญหาการกำจัดนำ้มันเสียนี้ที่มีคลอรีนสารอันตรายเป็นองค์ประกอบ ขบวนการผลิตใบมีดนี้ให้เส้นเหล็กที่มีคุณภาพ ผ่านเครื่อง Stamping & Shearing Machine ฟอร์มรูปและลับขอบมีดไปพร้อมๆ กันซึ่งจะต้องใช้นำ้มัน Stamping Oil นี้ฉีดสเปร์ยไปบนผิวเหล็กก่อน Stamping action เพื่อหล่อลื่น Die ที่มีราคาแพงไม่ให้เกิดการสึกหรอ และใช้นำ้มันนี้มาช่วยลับมีดในเวลาเดียวกันให้คมมากยิ่งขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-CND-Before-After-4-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Dirty-Tank-CND-2-768x1024.jpg

Stamping Oil is collected in Dirty Tank.

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-CND-Before-After-1-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Clean-Tank-CND-3-768x1024.jpg

Clean Oil is Stored in Clean Tank.

นำ้มันชนิดพิเศษนี้ใช้ Phosphite Inorganic จาก Phosphorus มีคุณสมบัติตั้งต้นเป็นของแข็งละเอียดแล้วใช้กรรมวิธีทำให้กลายเป็นสารละลายอยู่ในนำ้มันที่คุณสมบัติยอดเยี่ยมในการรับ Load อย่างมหาศาล แล้วไม่เกิด Side effect ที่เป็น Stain ที่ตามมาด้วย Corrosion เหมือน Sulfur เนื่องจาก Phosphorus นี้เป็นของแข็งในรูปแบบหนึ่งที่ละเอียดมาก จึงนำเอาใช้เป็นคุณสมบัติลับมีดให้คมกริบได้ดีอีกด้วยโดยเฉพาะกับเนื้อเหล็กพิเศษที่ทำจาก Alloy อธิบายง่ายๆ ก็คือ OilPure สอน Blount ให้ใช้นำ้มันมาลับมีดให้คมยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั้นเอง

This image has an empty alt attribute; its file name is Back-Door-Tanks-CND-2-1024x768.jpg

นำ้มันเก่าที่เคยเป็นที่เก็บสะสมแล้วส่งออกไปกำจัดในอดีต

This image has an empty alt attribute; its file name is Back-Door-CND-1-1-1024x768.jpg

ปัจจุบันไม่มีการส่งนำ้มันเก่าออกไปกำจัดในสถานที่เดียวกัน

เนื่องจากนำ้มันชนิดนี้มีราคาแพงมาก แพงกว่านำ้มันทั่วไปถึง 5 เท่า ($38 per gallon) และปริมาณการใช้ของ Blount อยู่ที่วันละ 800 gallons หรือ 3,000 ลิตรต่อวัน ต้นทุนค่าใช้นำ้มันแล้วกำจัดออกจะตกราคาต้นทุนที่ 900,000 บาทต่อวัน OilPure จึงพัฒนาระบบกรอง Recycle จึงไม่ต้องซื้อใหม่-ใช้แล้ว-กำจัดออก ระบบที่ OilPure สร้างให้เป็นระบบ Centralized Closed Loop System นำ้มันเคลื่อนที่อยู่ในถัง อยู่ในท่อเท่านั้น No Moving Parts โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้คนเข้ามาควบคุม ตามที่อธิบายใน Flow Diagram ข้างล่างนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is Blount-Fuzhou-in-China-AST-300-Central-Oil-Purification-System-Flow-Diagram-1024x791.png

Cutting Oil Recycling System จากเครื่อง CNC กว่า 600 ตัวในโรงาน Seward Products ในรัฐ Illinois

บริษัท Seward Products ผู้รับกลึงชิ้นส่วนโลหะให้กับอุตสาหกรรมด้วยเครื่อง CNC Screw machine มีนำ้มันประมาณ 200 gallons ต่อวัน (800 ลิตรต่อวัน) ที่สะเด็ดออกหลังจาก Chip เศษกลึงจาก Chip Spinner นำ้มันที่สะเด็ดออกมามีความสกปรกมาก จำเป็นต้องนำมากรองให้สะอาดเหมือนใหม่ก่อนจึงจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เครื่อง AST-50C วิ่งตลอดวัน 24/7 non stop มาตั้งแต่ปี 2515

AST-50C recycles cutting oil 200-300 gallons per day.

Integrated Machine AST-50C = TC-8 + FC-1 + VJ-150 + MB-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Seward-AST-50-3-1024x686.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Before-and-After-Cutting-Oil-At-Seward-Products-1024x698.png

นำ้มันเก่าถูกเก็บสะสมใส่ถังสกปรก Dirty Tank ให้มีการตกตะกอน ผ่านเครื่องกรอง AST-50C ที่มีเครื่องในระบบของ AST-50C ดังนี้ TC-8 High Speed Centrifuge แยกโคลน Sludge —> FC-1, 5 micron Pre-Filtration —> VJ-150 Vacuum Jet Dehydrator แยกนำ้ออก —> MB-50 PurePack Chemical Filter for Final Treatment —> นำ้มันสะอาดถูกเก็บในถังสะอาด Clean Tank เพื่อสูบเอาไปใช้ใหม่อีกในเครื่องกลึง CNC

This image has an empty alt attribute; its file name is Sludge-on-Centrifuge-3-1024x576.png

Centrifuge แยก 10% sludge ออกจาก cutting oil

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50C-S8.0-TC-8-771x1024.png

TC-8 Built-in High Speed Centrifuge in AST-50C

เศษ Chip ที่ถูกกลึงแล้ววิ่งผ่าน Chip Conveyor

นำ้มันสกปรกถูกสะเด็ดออกจาก Chip Spinner

1.0% of P-404 Supplemental Oil Additive ถูกเติมในนำ้มันที่ถูกกรองสำหรับ Recycle จาก AST-50C เพื่อปรุงแต่งเพิ่มคุณภาพการกลึง ด้วยการเพิ่มสารจำพวก Phosphorus EP Additive และ Inactive Sulfur ผลของการเติมสารปรุงแต่งทำให้พัฒนาเพิ่มการกลึงได้เร็วขึ้น 37% เมื่อเทียบจากนำ้มันใหม่ อธิบายได้จากผลทดสอบใน Four Ball Wear Test (ASTM: D-4172) รอยแหว่ง 0.54 mm – 0.34 mm Scar

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Additive-Refortification-404-for-Seward-758x1024.jpg

เช่นเดียวกับการเพิ่มการควบคุมคุณภาพของผิวงานกลึง Built-in Precision Machining Quality ที่อธิบายได้ใน Smooth Torque Curve ในระหว่างช่วงเวลางานกลึง จะเห็นค่า Torque ที่ใช้การกลึงมี curve (กราฟสีแดง) ที่ราบเรียบ curve ไม่มีการกระโดดที่มาจากแรงกระชากของมีดกลึงเพราะคุณภาพนำ้มันสูงขึ้นตาม ในนำ้มันที่ได้ใส่สารปรุงแต่งจาก OilPure ดูได้จาก No Torque Spike Curve ดีกว่านำ้มันที่คุณภาพยังไม่ดีพอเนื่องจากฝ่ายจัดซื้อ กดราคาซื้อของถูกมาใช้เพื่อให้ได้แต้มสะสมใน KPI

Cutting Oil Recycling System จากเครื่อง Screw machine ในบริษัท Qualico เมือง Moberly ในรัฐ Missouri

บริษัท Qualico เป็นผู้รับกลึงงานโลหะประเภท Screw Machine Products ใช้เครื่องกรองรุ่น AST-200 มาตั้งแต่ปี 1999 มา Recycle Cutting Oil ตั้งแต่นั้นมา นำ้มันที่กรองแล้วสะอาดมาก มีผลช่วยยืดอายุมีดกลึง Cutting Tool เพิ่มขึ้นอีกถึง 15% ลดค่าใช้จ่ายค่ามีดกลึงในหนึ่งเดือนจาก $50,000 ลงเหลือ $42,000 (1,500,000 บาท ลงเหลือ 1,260,000 บาท) ต่อเดือน

AST-200 Oil Recycling Machine ติดตั้งเมื่อปี 1999

AST-200

Dirty Tank & Clean Tank

Oil Spinner

ลดค่ามีดกลึงจาก 1,500,000 บาท ลงเหลือ 1,260,000 บาท ต่อเดือน

Chip Spinner

FC-4 Pre-Filtration

OilPure บริการ Flushing แบบ Oil Dialysis ทำความสะอาดนำ้มันให้กับบริษัท RR Donnelley โรงงานพิมพ์ Offset สี่สีกับหนังสือ Magazine ที่มี Market Share 70% ในอเมริกา ในเมือง Liberty รัฐ Missouri

OilPure บริการ Flushing แบบ Oil Dialysis ทำความสะอาดนำ้มัน Air Compressor Synthetic Oil กับ Large Air Compressor และ เครื่อง Vacuum ยืดอายุนำ้ออกไปอีก 5 ปี และเพิ่ม Efficiency ของ Air Compressors กว่า 25%

Air Compressor Oil Dialysis with MB-50

บริษัท RR Donnelley ในลม Compressed Air จากเครื่อง Air Compressor มหาศาล จำนวน 9 เครื่อง จำหน่ายลมใช้ทั่วโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ นำ้มัน Air Compressor Synthetic Oil – Aeon 9000 ราคาแพงมาก

OilPure ใช้เครื่อง MB-50 ทำ Flushing ทำความสะอาทั้งนำ้มันและล้างเครื่องภายใน หลังนั้นพบว่าเครื่อง Compressor ไม่ต้องทำงานพร้อมกันทั้ง 9 เครื่องตลอดเวลา เมื่อนำ้มันสะอาดแล้ว เครื่องทำงานเพียง 7 เครื่องสามารถสร้างปริมาณลมในโรงงานอย่างเพียงพอ ประหยัดค่าพลังงานมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรและ Productivity กว่า 25%

นำ้มันก่อนกรองเข้าเครื่องกรอง MB-50 และหลังกรอง

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Report-770x1024.jpg

สรุปรายงานผลการควบคุม Oil Contamination Control

ผลทดสอบของ Particle Count & Water & TAN (Total Acid Number)

ผลทดสอบของ Particle Count & Water & TAN (Total Acid Number)

ผลทดสอบของ ICP (Inductively Coupled Plasma)

ผลทดสอบของ ICP (Inductively Coupled Plasma)

ผลทดสอบของ FT-IT Infra-Red Scan

ผลทดสอบของ FT-IT Infra-Red Scan

ผลทดสอบแบบละเอียดออกมาว่านำ้มันกลับมามีสภาพเหมือนใหม่ตามรายงาน FT-IR Infra-Red Scan Testing

ปัญหานำ้มัน Hydraulic Oil ในบริษัท Honda of America Manufacturer, Inc. เมือง Marysville รัฐ Ohio

OilPure แก้ปัญหานำ้มัน Hydraulic Oil Mobile DTE 25 ในเครื่อง Cushion Bearing ของ Hitachi Zosen เป็นเครื่อง Body Stamping 4800 Ton Kawasaki Transfer Press เกิดปัญหา Overheated Oil ทำให้นำ้มันไหม้ Oxidized เร็วมากนำ้มันหมดสภาพทุกๆ 200 ชั่วโมง OilPure สร้างเครื่อง MB-50 รุ่นพิเศษสกัด Oxidation และ Oil Acidity ออกเพื่อช่วยลด Breakdown ที่ตาม

MB-50 Oil Purifier

OilPure เคยให้ทุนนักเรียนวิศวะจากพระนครเหนือและจุฬามาฝึกงานที่อเมริกา สร้างเครื่อง MB-50 นี้ให้ Honda ใน รัฐ Ohio

OilPure ปัญหานำ้มันทนไฟ Fire Resistant Synthetic Oil – Quintolubric 822 ใช้ใน Robot Welding ในโรงงาน Ford Motor เมือง Claycomo รัฐ Missouri จึงได้รับรางวัล Ford Best Practice Award ในปี 2000

OilPure ติดตั้งเครื่องกรอง MB-25 จำนวน 19 ตัว บนอุปกรณ์ Robot Welding และ Tire Mounting Machine เพื่อแก้ปัญหา Cylinder, Valve Breakdown จำนวนมากมายในแต่ละเดือน

MB-25 Dedicated Oil Purifier บนระบบ Fire Resistant Hydraulic System ของ Robot Welding Equipment

MB-25 Dedicated Oil Purifier บนระบบ Tire Mount Hydraulic System

Varnish Built-up บนผิว Servo Valve ของระบบ Hydraulic

คุณภาพความสะอาดในนำ้มันเป็นประกันคุณภาพของการทำงานในเครื่องจักร

หลังจากตืดตั้ง MB-25 Oil Purifier แล้วปัญหา Cylinder, valve wear ต่างๆ หายไปไม่เกิดขึ้นอีกเลยกว่า 2 ปีที่ใช้งาน

OilPure สามารถช่วยลดค่าเสียหายจากเครื่องจักรได้ปีละ $168,000 (5,040,000 บาท) ต่อปี Ford Motor จึงมอบรางวัล “Ford Best Practices” กับ OilPure

Delphi Battery, Olathe, Kansas

Delphi ผู้ผลิตแบตเตอร์รี่รถยนต์ให้กับ General Motor OilPure project นี้ได้ถูกนำเสนอให้เป็นแบบอย่างของ Proactive Maintenance ที่ใช้ในการพัฒนาลดต้นทุน ด้วยการคุมเข้มกำชับถึงความสะอาดในนำ้มันหล่อลื่น ด้วยเครื่อง AST-200

This image has an empty alt attribute; its file name is VJ-50-at-Delphi-Battery-L-2.jpg

VJ-50 Series 1 รุ่นแรกๆ

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-delphi-1024x1024.jpg

AST-200 Oil Recycling Machine

This image has an empty alt attribute; its file name is Delphi-Office-Board-1-L.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Delphi-Proactive-Board-L.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Delphi-Project-Saving-L.jpg

OilPure project becomes primary concern.

ระบบการ Recycle ของนำ้มัน Screw Compressor Oil บน Test Stand และ Cutting Oil ใน CNC Machine ของบริษัท Gardner Denver ในเมือง Sedalia รัฐ Missouri

OilPure ได้สร้างระบบกรองนำ้มัน Screw Compressor OilShell Turbo 220 หลังจาก New Screw Compressor ใหม่ถูกประกอบเสร็จ จะต้องถูกนำมา Test for Quality Control ก่อนส่งไปให้ลูกค้าจากโรงงาน นำ้มัน Shell Turbo 220 ถูกใส่ใน Screw Compressor ติดตั้งบน Test Stand วิ่งเครื่องทดสอบ เมื่อแน่ใจว่าเครื่องใช้ได้แล้ว นำ้มันทำหน้าที่ชะล้างสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในเครื่อง จะถูกถ่ายออกทั้งหมดลงไปยังถัง Used Turbo Oil Tank เครื่องกรอง MB-50 จากกรองนำ้มันสกปรกใช้แล้วให้สะอาด แล้วส่งกลับไปยังถัง Recycled Turbo Tank เพื่อนำกลับไปใช้อีกในขบวนการ Test Stand Process ครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ปี 1992 เป็นรุ่นแรกๆ ของ OilPure ในอเมริกา

Screw Compressor Test Stand
MB-50 รุ่นแรก
This image has an empty alt attribute; its file name is Gardner-Denver-MB-50-Oil-Purifier-1024x874.jpg
MB-50 ใช้ Recycle นำ้มันใน Screw Compressor Oil – Shell Turbo 220 ตั้งแต่ปี 1992

OilPure ช่วย Recycle Cutting Oil ที่ใช้กลึงชิ้นส่วนของ Screw เศษโลหะ Chip ถูกสะเด็ดออกจาก Chip Spinner แล้วเก็บใส่ถัง Baffle Tank ให้ตกตะกอนก่อนนำมากรองผ่านเครื่อง FC-4-SS-50 เพื่อนำนำ้มันเก่ากลับมาใช้ให้

Baffle Tank

FC-4-SS-50 Cutting Oil Recycling Machine at Gardner Denver

Baffle Dirty Oil Tank & Clean Oil Tank for Cutting Oil Recycling

Chip Recovery

Chip Spinner

OilPure Staff อบรมวิธีใช้เครื่องกรองนำ้มัน

OilPure ช่วย World of Fun – Theme Park สวนสนุกใน Kansas City recycle นำ้มัน Hydraulic Oil จากอุปกรณ์ Ride

OilPure ช่วยให้สวนสนุกสะอาดปราศจากมลพิษของนำ้มันเสียที่จะเกิดกับเด็กที่มาเล่นในสวนสนุก ช่วยให้พ้นคดีฟ้องจากกรมมลพิษ EPA (Environmental Protection Agency)

AST-25 Oil Recycling Machine
This image has an empty alt attribute; its file name is EPA_oil_pure_machine_2010_003-1024x766.jpg

AST-25 recycle นำ้มันรั่วที่เก็บสะสมจาก Ride ในสวนสนุก

Leaked Oil from the Ride contaminates the area.

OilPure สร้างระบบกรองนำ้มัน แยกนำ้จากเครื่อง Steam Turbine Generator จากบริษัท IEC Israel Electric Company เมือง Haifa ประเทศ Israel

บริษัท IEC Israel Electric Company เป็นการไฟฟ้าแห่งชาตของอิสราเอล มีปัญหาเรื่องนำ้ในนำ้มัน Steam Turbine Generator ติดตามมาให้บริษัท OilPure ช่วยแก้ปัญหาด้วยเครื่อง AST-200

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-in-Israel-1024x768.jpg

AST-200 at Steam Turbine Generator

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-S5.3-Front-1-863x1024.png

AST-200 Oil Recycling Machine

This image has an empty alt attribute; its file name is FC-1-768x1024.png

FC-1, 5 micron Pre-Filtration ในเครื่อง AST-200

This image has an empty alt attribute; its file name is Dirty-Oil-3-1024x768.png

AST-200 Vacuum Jet Dehydrationแยกนำ้ออกจาก turbine oil

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-200-1-Inside-1024x768.png

ภายในเครื่อง AST-200

This image has an empty alt attribute; its file name is Hebrew-1024x768.jpg

Label การใช้งาน ถูกแปลมาเป็นภาษา Hebrew

โรงงานผลิตไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย Penn State University เมือง University Park รัฐ Pennsylvania

โรงงานผลิตไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย Penn State University ติดต่อ OilPure ใช้ช่วยสร้างระบบกรองนำ้มัน แยกนำ้ออกจากเครื่อง Steam Turbine Generator สองที่ติดตั้งอยู่ด้วยกัน แบบ Duplex System ที่สามารถสลับการกรองระหว่างสองเครื่อง โดยใช้ Three Way Solenoid Valves 2 ตัวในระยะเวลา เครื่องละ 2 อาทิตย์แบบ Continuous

ก่อนหน้านี้ Penn State University ได้ใช้เครื่องกรองของ Pall Dehydrator แต่มีปัญหามากในการใช้งานเลยตัดสินใจซื้อเครื่อง AST-50 จาก OilPure มาใช้แทน

เครื่อง Pall Dehydrator ที่เลยใช้แล้ว

โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินของ Penn State University

This image has an empty alt attribute; its file name is PSU-Maintenance-1024x768.jpg

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของมหาวิทยาลัย

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงของ Penn State University

Proactive Oil Management for Turbine Generator สัมนาให้กับบริษัท Black & Veatch ในอเมริกา

OilPure ได้มีโอกาสไปเปิดสอนสัมนาให้กับวิศวกร Turbine ของบริษัท Black & Veatch ในเมือง Kansas City เกี่ยวกับ Proactive Oil Management และ Oil Contamination Control ในปี 2001 บริษัท Black & Veatch เป็นผู้สร้างโรงงานไฟฟ้าชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทยและทั่วโลก

This image has an empty alt attribute; its file name is BV-OilPure-Oil-Mgt-Letter.png

ระบบการกรองนำ้มัน Hot Quenching Oil บริษัท Eaton Automotive เมือง San Luis Potosi ประเทศ Mexico

OilPure สร้างระบบการกรองรุ่น AST-300-HT ใช้กรองนำ้มัน Hot Quenching Oil ที่มีความร้อนที่ 300 °F (150 °C) เพื่อลดปริมาณ Excessive Carbon และควบคุมความกรดของนำ้มันที่ทำให้เกิดปัญหา Carbon Stain บนผิวชิ้นส่วน Gear และ Transmission เกิดความเสียทาง Tolerance และความแข็ง Hardness Value บนผิวของโลหะ

AST-300-HT ใช้กรองนำ้มัน Hot Quenching Oil ที่มีความร้อนที่ 300 °F (150 °C)

This image has an empty alt attribute; its file name is FC-4-Section-646x1024.jpg
FC-4, 5 micron Pre-Filtration
This image has an empty alt attribute; its file name is Eaton-Mexico-Sign-1-1.jpg

Automotive Transmission Heat Treatment Operation

AST-300-HT ใช้กรองคาร์บอนและควบคุมความเป็นกรดในนำ้มันชุบแข็ง ที่อุณหภูมิ 150°C
This image has an empty alt attribute; its file name is Centrifuge-Front-1-1024x1011.jpg

High Speed Centrifuge

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Cooler-1-1024x894.jpg

Oil Cooler

This image has an empty alt attribute; its file name is OilPure-at-Eaton-transmission-Mexico.jpg

Cartridge Paper Filter ที่ใช้อยู่ไม่สามารถแยกปริมาณคาร์บอนและควบคุมความเป็นกรดออกได้ทัน ทำให้เกิด รอยคราบเบื้อนของคาร์บอน บนผิวโลหะ

This image has an empty alt attribute; its file name is MB-100-FC-4-Oil-Purifier-Photo-3-1024x1022.jpg

จำนวน 2% Excessive Carbon ในนำ้มันชุบแข็ง เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยคราบเบื้อนของคาร์บอน บนผิวโลหะ การควบคุมปริมาณคาร์บอนให้ลดตำ่กว่า 0.5% จะแก้ปัญหารอยคราบเบื้อนของคาร์บอน บนผิวโลหะได้ ที่ 0.1% จะแก้ปัญหาได้ทั้ง รอยคราบเบื้อน และความแข็ง Hardness Value ทั่วคุมผิวโลหะได้อย่างสม่ำเสมอ

This image has an empty alt attribute; its file name is Excessive-carbon-on-transmission-part-after-quenching-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Excessive-carbon-on-transmission-part-after-quenching-3.png
This image has an empty alt attribute; its file name is Excessive-carbon-on-transmission-part-after-quenching-4.png

ระบบการกรองนำ้มัน Hydraulic ของบริษัท Railroad Friction ผู้ผลิตผ้าเบรคสำหรับใช้ในรถไฟ ในเมือง Maxton รัฐ North Carolina

บริษัท Railroad Friction ใช้ระบบ Hydraulic อัดผ้าเบรคที่เป็นผงร้อนลงบนแผ่นเบรค บน Press Stand จำนวน 10 Line สภาพบน Press Stand มีทั้งความร้อนและแรงดันและฝุ่นผง ความสกปรกมหาศาลจึงทำให้นำ้มัน Hydraulic รั่วออกจากระบบจำนวนมากลงรางหลุมใต้เครื่อง Underground Pit ที่มีฝุ่นผงจำนวนมากและนำ้ระบายความร้อนที่รั่วออกจากระบบ

เครื่อง AST-50 Oil Recycling Machine

DT-100 แยก Free Water ก่อน FC-4 Pre-Filtration แยก 5 micron

นำ้มันหลังแยก Free Water ก่อนและหลังกรอง

นำ้มันจากหลุม Underground Pit นำ้มันก่อนและหลังกรองผ่าน AST-50

นำ้มันรั่วสกปรกนี้ก็จะถูกปั้มออกไปเก็บไว้ในถังพักรอการกรองเครื่อง DT-100 เพื่อแยกนำ้ Free Water ออกก่อนแล้วจึงผ่านเครื่องกรอง FC-4 Pre-Filtration ขนาด 5 micron จากนำ้มันนี้จะถูกส่งไปกรองที่เครื่อง AST-50 ที่ใช้แยกนำ้ Dissolved Water และ PurePack Filter เพื่อแยก Solid Particle และ Oxidation ออกจากนำ้มัน แล้วถูกส่งไปเก็บในถังสะอาดเพื่อเตรียม Top Up เติมเต็มในส่วนที่รั่วครบ Oil Loop เครื่อง AST-50 นี้เป็นรุ่นแรกๆ เริ่มติดตั้งตั้งแตปี 2006 นำ้มัน Hydraulic ทั้งหมดถูก Recycle นำกลับมาใช้ใหม่จนถึงปัจจุบัน

Press Stand เครื่องอัดผ้าเบรค

OilPure อบรมการสอนวิธีใช้อุปกรณ์

TPM Board

ระบบ Transformer Oil Recycling System กับบริษัท EMELSA ประเทศ Dominican Republic, South America

บริษัท EMELSA เป็นผู้ผลิต Rebuilt Transformer นำ Transformer เก่าที่เสียหายมาซ่อมมา Rebuild ให้เหมือนใหม่ โดยถ่ายนำ้มันเก่าจาก Transformer เก็บใส่ถังแล้วนำมา Recycle ใส่ลงไปใน Rebuilt Transformer เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

AST-50 Recycle นำ้มัน Used Transformer Oil

Transformer เก่าถูกนำมา Rebuild และ Recycle ในประเทศ Dominican Republic

AST-50 Gear Oil Recycling System ที่ Siam Steel Syndicate สมุทรปราการ จากนำ้มันรั่วจากเครื่องรูดเส้นเหล็กข้ออ้อย

บริษัท Siam Steel Syndicate ผู้นำเศษเหล็กเก่ามาหลอมใหม่แล้วดึงออกมาเป็นเส้นเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในอุตสาหกรรมสร้างบ้านและก่อปูน นำ้มันเกียร์และ Hydraulic รั่วลงบ่อหลุมใต้เครื่องจักร แล้วถูกเก็บมากรองใหม่ด้วยเครื่อง AST-50 ประหยัดต้นทุนและยึดอายุเครื่องจักร Gear Box ได้จำนวนมาก

This image has an empty alt attribute; its file name is Siam-Steel-AST-50-Oil-Recycling-Center-1024x768.jpg

AST-50 Gear Oil Recycling Center at Steel Rolling Mill

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-at-Siam-Steel-Syndicate-1024x678.jpg

AST-50 In-House Oil Recycling System

This image has an empty alt attribute; its file name is Nawaplastic-SCG-Visit-AST-50-Before-After-Oils-678x1024.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองที่ออกจาก AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Hydraulic-oil-before-after-7-Day-Flushing-1024x1024.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรอง

This image has an empty alt attribute; its file name is Dirty-Oil-Shell-Omala-320-444x1024.jpg

นำ้มันเกียร์ที่สุ่มมาจาก ถาดรองถังใต้เครื่องรูดเส้นเหล็ก

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Samples-from-6-Oil-Reservoirs.jpg

Dirty Oil Samples สุ่มตัวอย่างจากถังนำ้มัน 6 เครื่อง ก่อนถูกนำมากรองด้วยเครื่อง AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Purified-Oil-Sample-2-After-AST-50-1024x845.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรองด้วย AST-50 ที่สุ่มออกมาในแต่ละเครื่อง

This image has an empty alt attribute; its file name is Oil-Pit-1024x768.jpg

Leaked oil is collected in the Oil Pit. นำ้มันรั่วจากเครื่องตกอยู่ในบ่อมัน ที่ถูกเก็บขึ้นมา Recycle ด้วย AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Siam-Steel-Filter-1-1024x768.jpg

ฟิลเตอร์ทำเองแบบไทยประดิษฐ์ แต่ใช้กรองให้สะอาดไม่ได้ จึงเปลี่ยนมาใช้ AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Archira-at-Siam-Steel-1024x678.jpg

เปลี่ยน PurePack Filter Media in AST-50

บริษัทบ้านปู ขุดแร่ถ่านหิน Coal Mine ใน Indonesia ระบบกรองนำ้มัน Turbine Oil ในโรงไฟฟ้า, ระบบกรองนำ้มัน Hydraulic เครื่องจักรเหมือง ที่ใช้ขนย้ายถ่านหินในเหมือง

OilPure สร้างระบบกรองนำ้มัน AST-50 ให้กับบริษัทบ้านปูในการแยกนำ้ออกจาก Turbine Generator เนื่องจากเครื่อง Turbine Generator นี้ made in China มีปัญหามากมายมีนำ้เข้าอยู่ตลอดเวลา ซ่อมบ่อยมากและ MB-50 ระบบกรองนำ้มัน Hydraulic Oil เนื่องจากเหมืองอยู่ในสภาพสกปรกจากธรรมชาติ

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-@-Banpu-Power-Plant-7-Indonesia-1024x678.jpg
AST-50 ใช้กับ Turbine Generator
This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-AST-50-at-Banpu-Power-Plant-1-1024x678.jpg

AST-50 at Steam Turbine Generator

This image has an empty alt attribute; its file name is AST-50-OilPure-Before-After-@-Banpu-Power-Plant-2-1024x678.jpg

The Before-and-After Purified Oils after AST-50

This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-@-Banpu-Coal-Mine-Indonesia-2-1024x678.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-@-Banpu-Coal-Mine-Indonesia-5-1024x678.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-@-Banpu-Coal-Mine-Indonesia-4-1024x678.jpg

นำ้มันก่อนกรองและหลังกรอง

This image has an empty alt attribute; its file name is PurePack-2-1024x678.jpg

Varnish ถูกดักจับใน PurePack Filter จากเครื่องกรอง MB-50

This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-27-1024x684.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-4-1024x678.jpg

OilPure ได้มีโอกาสไป Present ในงาน Technical Presentation ประจำปีในครั้งที่ 12 ของบริษัทบ้านปู

This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-2-744x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Banpu-1-740x1024.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure