Product Lines

Product Lines

 • บริษัท OilPure USA เป็นผู้ผลิตเครื่องกรองนำ้มัน, อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงพัฒนา Software จากอเมริกา ประกอบได้ 3 ส่วนคือ
  1. Oil Purifier ที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ในการจัดการกับนำ้มันต่างๆ เป็น Hardware Units,
  2. PurePack ที่ถือเป็น Proprietary chemical filter สูตรพิเศษที่สามารถแยกสิ่งสกปรกออกจากนำ้มันได้ทั้งหมด Total Oil Contamination Control ที่มีผลทำให้ไปยืดอายุนำ้มันเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายปี
  3. Operating Softwares ในการควบคุมระบบอัตโนมัติของเครื่องกรอง OilPure ด้วยเทคโนโลยี่เหล่านี้ ด้วย Automation, IIOT4.0 และ Mini SCADA

OilPure จึงสามารถทำให้นำ้มันเสียแล้ว นำกลับใช้ใหม่ได้อีก ลูกค้าสามารถใช้ระบบ In-House Oil Recycling System ด้วยตัวเองในราคาย่อมเยาว์ ด้วยขนาดหลายรุ่นที่ตอบโจทย์ปัญหาการบำบัดนำ้มันเสียของลูกค้า

OilPure Product Line

 1. Sludge & Heavy Sludge Separator
  • Turbine Jet Centrifuge – High Speed – TC-8 & TC-4 ใช้สำหรับ Cutting Oil ที่มีเศษโลหะมากมาย Swarf, Quenching Oil ที่มี Carbon Particulate สูง, และ Cold Header Machine ที่มีโคลน Sludge สูงถึง 10%
   1. Small CentrifugeTC-4 @15 GPM, 4,000-6,000 rpm speed, สามารถแยกโคลน Sludge จำนวน 5 กิโลกรัม ต่อวัน ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาด 200-400 ลิตร
   2. Large CentrifugeTC-8 @30 GPM, 4,000-6,000 rpm speed, สามารถแยกโคลน Sludge จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อวัน ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาด 400-800 ลิตร
  • Gravity Separator – Force Theory – GT-400 ใช้แรงโน้มถ่วงจากนำ้หนักของโคลนมาช่วยเร่งปฎิกิริยาการตกตะกอนปริมาณมากๆ ในเวลา 24-48 ชั่วโมง ในขณะที่การใช้ถังตกตะกอนในเวลา 1-2 อาทืตย์ GT-400 เหมาะสำหรับตะกอนที่มีปริมาณ 10%-70% อยู่ในถัง ขนาดถังของ GT-400 เป็น 1,200 liters (400 gallons) cone bottom tank Sludge จะถูกถ่ายออกแบบอัตโนมัติจาก GT-400.
 2. Free Water Separator – Free Water Removal
  • Free Water SeparatorDT-100 ใช้ Dynamic Separation Technology มา Split นำ้ออกจากนำ้มันให้ นำ้มันเคลื่อนไหลไปตามร่อง Coalescing ของถัง DT-100 นำ้ก็จะตกตะกอนลงก้นถัง เมื่อ Free Water แล้ว WS1 Water Sensor อ่านค่าสะสมของนำ้เต็มถังแล้ว WS1 จะส่งสัญาณให้ Drain นำ้ออกจากถังไปเรื่อยๆ แบบอัตโนมัติ นำ้จะถูกถ่ายออกแบบอัตโนมัติในอัตรา 80 ลิตรต่อชั่วโมง.
 3. Vacuum Jet Dehydration – Dissolved Water Removal
  • Vacuum Jet DehydrationVJ-25, VJ-50, VJ-100, VJ-150, VJ-300 – VJ-300DT ใช้ลมในบรรยากาศโลก Atmospheric Air มาดึง Dissolved Water ออกจากนำ้มัน สามารถแยกนำ้จาก 2,000 (0.2%) – 50,000 ppm (5%) ลงมาเหลือตำ่กว่า 50 ppm (0.005%) ใช้ MS1 Moisture Sensor เป็นตัวอ่านค่าปริมาณนำ้เป็น ppm และ % AW (Water Activity) MS1 ยังเป็นตัวควบคุมขบวนการ Dehydration Process ให้แยกนำ้ลงเหลือ 50 ppm ก่อนที่จะ Discharge ออกจากอุปกรณ์ Vacuum Jet Dehydrator
   1. VJ-25 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 400 – 600 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 10,000 ppm
   2. VJ-50 = VJ-50 + FC-1 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 1,600 – 2,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
   3. VJ-100 = VJ-100 + FC-1 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 3,000 – 4,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
   4. VJ-300 = VJ-300 + FC-4 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 6,000 – 8,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 30,000 ppm
   5. VJ-300DT = VJ-300 + FC-4+ DT-100 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 8,000 – 10,000 ลิตร ปริมาณนำ้ 5,000 – 100,000 ppm
 4. Vacuum Degasification – Dissolved Gas Removal
  • Vacuum Jet DegasificationVJ-50D ใช้ Atomization Technology ในการกดบีบและปล่อยให้ฟองอากาศขยายตัวอย่างฉับพลัน ทำให้ Dissolved Gases ต่างๆ เช่น CH4 Methane, C2H2 Acetylene, H2S Hydrogen Sulfide, CO2 Carbon Hydroxide, NH4 Ammonia etc. ให้แตกตัวหลุดออกจากนำ้มัน
 5. De-Aerator – Entrained Air & Air Bubble Removal
  • De-Aerator – DA-3 ใช้สำหรับแยกฟองอากาศในระดับ Entrained Air ที่มองเห็นและระดับ Air Bubble ฟองอากาศเม็ดใหญ่ที่เริ่มลอยตัวขึ้นบนผิวนำ้มัน ใช้แรงดันของนำ้มันกระแทกให้ฟองอากาศแยกเปลี่ยนทิศทาง ลอยตัวออกมา
 6. Oil Purifiers with PurePack Filtration Technology
  • Portable Oil PurifiersMB-50, MB-50C, MB-50VJ, MB-50VJC ใช้ PurePack Chemical Technology ในการกรอง 1-3 microns Solid Particle, Dissolved Water, Oxidation By-Products และ Oil Acidity Reduction จากนำ้มัน สามารถแยก Total Oil Contamination ออกได้ทั้งหมดจากนำ้มัน เครื่องแบบนี้ติดล้อ สามารถโยกย้ายไปทำความสะอาดนำ้ ในเครื่องจักรตัวอื่นในโรงงานเดียวกัน ที่มีปริมาณนำ้ไม่เกิน 1,500 ppm
   1. MB-50 Machine ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
   2. MB-50C Machine MB-50 + TC-8 (Centrifuge) unit ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
   3. MB-50VJ Machine MB-50 + VJD2 (Vac. Jet Degasification) ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
   4. MB-50VJC Machine MB-50 + VJD2 (Vac. Jet Degasification) + TC-8 (Centrifuge) unit ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
  • Dedicated Oil Purifiers SS-50, MB-25, MB-100, MB-150 ใช้ PurePack Chemical Technology ในการกรองแบบติดตั้งถาวรไม่เคลื่อนย้าย
   1. SS-50 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 4,000 ลิตร
   2. MB-25 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 1,200 ลิตร
   3. MB-100 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 6,000-8,000 ลิตร
   4. MB-150 Machine แบบติดตั้งถาวร ใช้กับเครื่องจักรที่มีถังนำ้มันขนาดไม่เกิน 10,000-12,000 ลิตร
 7. Oil Recycling Machines – Integrated Oil Purification System เครื่องที่มีอุปกรณ์อื่นๆ รวมกันเป็นเครื่องเดียวกัน
  • Portable Oil Recycling MachinesAST-25, AST-50, AST-50C
   1. AST-25 Machine is a combination of VJ-50 + MB-25 + MS1 unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 200 – 400 ลิตร ต่อวัน
   2. AST-50 Machine is a combination of VJ-100 + FC-1 + MB-50 + MS1 + OS1 MS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 800 – 1,200 ลิตร ต่อวัน
   3. AST-50C Machine is a combination of TC-8 + VJ-100 + FC-1 + MB-50 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 700 – 1,000 ลิตร ต่อวัน
  • Large Stationary Oil Recycling MachinesAST-200, AST-300, AST-300-DT, AST-300-OA, AST-300-HT
   1. AST-200 Machine is a combination of VJ-150 + FC-1 + MB-100 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 1,500 – 1,800 ลิตร ต่อวัน
   2. AST-300 Machine is a combination of VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,500 – 3,000 ลิตร ต่อวัน
   3. AST-300-DT Free Water Separation Machine is a combination of DT-100 + VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,300 – 2,800 ลิตร ต่อวัน
   4. AST-300-OA On-Line Oil Analyzer Machine is a combination of VJ-300 + FC-4 + MB-150 + MS1 + OS1 + OA1 + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,500 – 3,000 ลิตรต่อวัน
   5. AST-300-HT High Temperature Machine is a combination of FC-4 + MB-150 + OS1 + OA1 + Heat Exchanger + WebMI Remote Control + Mini SCADA Unit ใช้ Recycle นำ้มันปริมาณ 2,300 – 2,800 ลิตร ต่อวัน
 8. C Series Cartridge Pre-Filtration
  • FC-4 Cartridge Filter Unit with 4 filter elements
  • FC-1 Cartridge Filter Unit with 1 filter element for built-in Pre-Filtration in AST-50 unit
  • C-5 for 5 Micron Filter – 6.50″ dia x 30″L cartridge filter element for FC-1 or FC-4 Filter Unit
  • C-12 for 12 Micron Filter – 6.50″ dia x 30″L cartridge filter element for FC-1 or FC-4 Filter Unit
  • C-24 for 12 Micron Filter – 6.50″ dia x 30″L cartridge filter element for FC-1 or FC-4 Filter Unit
 9. Oil & Water & Oxidation & Particle Count Sensors & Machine Conditioning
  • PC1 Particle Count Sensor – reads solid particle size 4 – 6 -14 micron sizes in ISO Code and NAS Class
  • MS1 Moisture Sensor – reads water in ppm and % AW (Water Activity)
  • OS1 Oil Sensor – reads the changes in oil oxidation and oil additive depletion
  • TH1 Oil temperature – reads oil temperature in various locations of the machine to determine hot spots.
  • Other sensors monitoring the machine condition such as Vibration Sensor, Tachcometer, Ultrasonic Level Sensors, Color Sensor etc.
 10. OA-1 On-Line Oil Analyzer
  • OA-1 – On-Line Oil Analyzer unit ใช้ PC1 Particle Sensor อ่านค่า NAS & ISO Code, ใช้ MS1 Moisture Sensor อ่านค่านำ้เป็น ppm, ใช้ OS1 Oil Sensor อ่านความเปลี่ยนแปลงของ Oil Oxidation & Additive Depletion, ใช้ TH1 Oil Temperature อ่านค่าอุณหภมิที่เปลี่ยนเพิ่มขึ้นเพื่อหาจุด Excessive Wear. ค่าผลลัพท์ของ Oil Analysis จะเป็นสัญญานส่งผ่าน Static IP Address SIMM card สัญญานเตือน Alarm message จะส่งได้ทั้งทาง e-mail และทาง SMS text message ส่งข้อมูลให้โดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานทันที ผู้ใช้งานก็สามารถ Dial in จาก App ในมือถือ เข้ามาดูข้อมูลต่างๆ ใน Oil Analyzer ได้เช่นกัน
 11. Oil Test Kits
  • DOT Test Kit – measures solid particulate at 0.8 – 5 – 12 micron level
  • TAN Test Kit – measures oil acidity in TAN Total Acid Number
 12. Oil Additive Mixer – Model: AP-55
 13. Oil Additive RefortificatioSupplemental Oil Additives (SAR)
  1. Antiwear (AW)
  2. Extreme Pressure (EP)
  3. Antioxidant (AO)
  4. Corrosion Inhibitor (CI)
  5. Anti Foaming (AF)
  6. Demulsifying Agent (DA)
  7. Viscosity Improver (VI)
  8. Friction Modifier (FM)
  9. Dispersant
  10. TBN Total base Number
 14. DIY Do-It-Yourself Oils
  • ลูกค้าซื้อ Base Oil และ Additives ทาง E-Commerce จาก OilPure โดยตรง ผ่าน Internet
  • ลูกค้าผสมใช้ทำเองในโรงงาน เป็น DIY Oils ที่มีคุณภาพสูงกว่านำ้มันทั่วไป ด้วยคำแนะนำและสอนวิธีผสมจาก OilPure
  • ลูกค้าสามารถปรุงแต่งเพิ่มจำนวนและปริมาณ Additives ต่างๆ เต็มจำนวนที่ควรมี ตามความจำเป็นที่ใช้ในแต่ละ Machine Application เช่นเพิ่มปริมาณ Anti Oxidant Additive ที่ทนความร้อนสูงขึ้นจาก 80 °C ไปเป็น 90 °C หรือเพิ่ม Demulsifying Agent Additive ที่ทนต่อนำ้ในนำ้มันเพื่อลดความเป็นกรดที่มาจากการรวมตัวของนำ้ มีผลทำให้ Seal & Gasket ถูกกัดกร่อน นำ้มันจึงรั่วออกอย่างมากมาย
  • OilPure นำเข้า Oil Additives ระดับสูงโดยตรงจากอเมริกาแบบ B2C ไม่มีค่าผ่านหัวคิวใดๆ ในเมืองไทย ทำให้มีราคาถูกกว่านำ้มันทั่วไปถึง 40%-60% และมีคุณภาพเหนือกว่า ไม่มีค่า Overhead ไม่ผิดกฎหมาย เพราะไม่มีกฎหมายใดห้ามลูกค้าผสมเองแล้วใช้เอง เพียงห้ามนำไปขายต่อเท่านั้น
  • DIY Oil มีปริมาณ Additives มากเกินพอสำหรับเพิ่มการป้องความเสียหายของเครื่องจักร เมื่อเทียบกับนำ้มันทั่วไปที่พยายามขายตัดราคาให้ตำ่กว่า เพื่อแย่งลูกค้า แล้วลดเนื้อปริมาณของ additives ที่ควรมีในนำ้มัน ทำให้นำ้มันใหม่เหล่านี้ มีคุณภาพตำ่ แล้วลูกค้าไม่มีทางรู้เรื่องนี้ได้เลยเพราะดูเหมือนของใหม่เหมือนกันหมด
  • ประภทของ DIY Oil ด้วย Viscosity Grade ต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถซื้อ Raw Materials มาทำเองได้
   1. Hydraulic Oil
   2. Gear Oil
   3. Cutting Oil
   4. Compressor Oil
   5. Vacuum Oil
   6. Turbine Oil
   7. Stamping Oil
   8. Metal Rolling Oil
   9. Grinding Oil
   10. Rust Preventive Oil
AST-300 Large Oil Recycling Machine for 1,800- 2,700 liters per day capacity
AST-50 Portable Oil Recycling Machine for 800-1,200 liters per day capacity
This image has an empty alt attribute; its file name is SS-50-S6-Front-877x1024.png
SS-50 Dedicated Oil Dialysis Machine for 2,000 – 4,000 liters oil reservoir
VJ-50 Vacuum Jet Dehydrator for 1,600-2,000 liters oil reservoir
This image has an empty alt attribute; its file name is FC-1-Housing-1-1-454x1024.jpg
FC-1 Filter Cartridge – Built-in 5 Micron Pre-Filtration
This image has an empty alt attribute; its file name is TC-4-S4.2-Front-782x1024.png
TC-4 Small High Speed Centrifuge Unit
This image has an empty alt attribute; its file name is GT-400SA-at-Enirisorse-Italy-580x1024.png
GT-400 Heavy Sludge Gravity Separation
AST-200 Oil Recycling Machine for 1,500-1,800 liters per day capacity.
AST-50C with Centrifuge Portable Oil Recycling Machine for 800-1,200 liters per day capacity
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-25-S6.0-Front-881x1024.png
MB-25 Small Dialysis Machine for 1,000 liters oil reservoir
This image has an empty alt attribute; its file name is VJ-100N-S7.0-Front-1-821x1024.png
VJ-100 Vacuum Jet Dehydrator for 2,000-4,000 liters oil reservoir
This image has an empty alt attribute; its file name is TC-8-Centrifuge-Unit-1024x746.png
MB-50C with TC-8 High Speed Centrifuge Unit & PurePack for Landfill Gas Diesel Engine with Siloxane Particle Problem
This image has an empty alt attribute; its file name is DT-100-S4.2-Front-601x1024.png
DT-100 Free Water Separation – Free Water Draining Capacity of 80 liters per hours capacity
This image has an empty alt attribute; its file name is VJ-Flow-Degasifier-Dwg-898x1024.png
Vacuum Jet Degasification to remove Dissolved Gases such as Methane, Acetylene, Hydrogen Sulfide, CO2, NH4 from Diesel Gas Turbine Oil in Bio Gas or Landfill Gas, Causing Engine Corrosion & Pre-mature Failure.
AST-300-HT Oil Recycling Machine for 2,300-2,800 liters per day capacity.
This image has an empty alt attribute; its file name is MB-50-S6.3-with-OS1-Oil-Sensor-Option-701x1024.png
MB-50 Portable Oil Dialysis Machine for 4,000 liters oil reservoir
This image has an empty alt attribute; its file name is VJ-50-S4.0-Front-698x1024.png
VJ-50 Vacuum Jet Dehydrator for 200-400 liters oil reservoir
This image has an empty alt attribute; its file name is FC-4-S4.2-Front-Right-646x1024.png
FC-4 Filter Cartridge – Pre-Filtration for 5, 12, 24 Micron Filter Sizes
This image has an empty alt attribute; its file name is TC-8-Centrifuge-1-1024x757.png
TC-8 Built-in High Speed Centrifuge
DT-100- FC-4 Free Water Separation – Free Water Draining Capacity of 80 liters per
This image has an empty alt attribute; its file name is DA-3-Dwg-Photo-1-1-747x1024.png
DA-3 De-Aerator Removes Entrained Air and Air Foaming from Oils that Anti Foaming Additive can not Control the Large Bubble & Air Foaming.
This image has an empty alt attribute; its file name is OS1-Sensor-Port-Industrial-1-1024x395.png
OS1 Oil Sensor

Detect Oil Oxidation & Oil Additive Depletion

This image has an empty alt attribute; its file name is MS1-Mositure-Sensor-EE-1-1024x229.jpg
MS1 Moisture Sensor

Read Water Content in ppm & Monitor Dehydration Process

WS1 Water Sensor
OS1 Oil Sensor
MS1 Moisture Sensor
This image has an empty alt attribute; its file name is WS1-Water-Layer-Interface-2-in-Bottle-1024x768.jpg
WS1 Detects Free Water Layer Interface.
This image has an empty alt attribute; its file name is DA-3-dwg-Photo-4-720x1024.jpg
Air Foaming & Air Bubble Removal by De-Aerator
This image has an empty alt attribute; its file name is Particle-Count-HIAC-1.png
PC-1 On-Line Particle Counter

PC-1 displays NAS, SAE and ISO Code ISO-4406

This image has an empty alt attribute; its file name is DOT-Test-Kit-Photo-w-DOT-Color.png
DOT Test Kit – 0.8 Micron Solid Particulate Test – Portable Test Kit
This image has an empty alt attribute; its file name is TAN-Test-Kit-Photo-with-Chemicals-1017x1024.jpg
TAN Test Kit – Total Acid Number (TAN) – Portable Test Kit
This image has an empty alt attribute; its file name is Additive-SAR-List-1015x1024.jpg
Supplemental Oil Additives สามารถเติมลงในนำ้มันสะอาดที่กรองแล้วเพื่อเสริมประสิทธิภาพของนำ้มันนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในนำ้มันใหม่
OA-1 On-Line Oil Analyzer & Machine Condition Monitoring

Wireless IIOT4.0 Automation – Remote Control & Remote Monitoring with Static IP Address or LAN Line for Mini SCADA
This image has an empty alt attribute; its file name is OA-1-OS1-Oxidation-Display-1024x969.jpg
Oil Oxidation Trend Reading
This image has an empty alt attribute; its file name is OA-1-MS1-Display-1024x984.jpg
Moisture Reading
This image has an empty alt attribute; its file name is OA-1-OS1-Additive-Display-1024x969.jpg
Oil Additive Depletion Trend Reading
This image has an empty alt attribute; its file name is OA-1-Particle-Count-Display-1024x987.jpg
Particle Count Reading
This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure