Service 4 บริการปรุงแต่งเติม Oil Additives

Service 4 บริการปรุงแต่งเติม Oil Additives

นำ้มันหล่อลื่นทำมาจากอะไร

Oil Additives คือสารเคมีที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม หรือ Oleic Chemicals ที่ทำมา Fatty Acid ไขของนำ้มันพืช ประเภท Ester Base Oil ลำพังไม่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่น ถ้าไม่มี Additives ต่างๆ ผสมอยู่เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่น

Oxidation-By-Products

 • Oxidation By-Products ส่วนใหญ่เกิดมาจาก Oil Additives ที่บุบสลาย Breakdown กลายเป็น Bad Additives เช่น ZDTP Zinc Dithiophosphate Zinc Additive ถูกปฎิกิริยา Oxidize กลายเป็น Zinc Oxides หรือ Varnish หรือยางเหนียว ในระบบ Hydraulic oil
 • ยางเหนียวหรือ Oxidation By-Products เกิดมาได้จากหลายรูปแบบของยางเหนียว มักจะไม่มีรูปแบบเดียว Stereotype อย่างที่เคยเข้าใจกัน ส่วนใหญ่จะเกิดมาจาก Oil Additives ที่บุบสลาย Breakdown เช่น Zinc Oxides ก็เป็นยางเหนียวประเภทหนึ่ง Phosphorus Oxides ก็เป็นยางเหนียวอีกประเภทหนึ่ง เหมือนกับสารเกลือ Salt หรือ Oxides ที่มาจาก TBN Additive หรือ Oxides ที่เปลี่ยนรูปมาจาก Carboxylic Acid ใน Hydrocarbon ของนำ้มัน ก็เป็นยางเหนียวอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกาะจับกลุ่มกันเป็น Cluster อยู่ในรูปของ Oxidation By-Products
 • Concurring Oil Oxidation or Auto Oxidation เป็น Oil Oxidation by product อีกประเภทหนึ่งที่ซ่อนเร้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก และไม่ได้มีแหล่งมาจาก Bad Oil Additives แต่เกิดมาจาก Electrostatic ประจุไฟฟ้าสถิตที่มาจากการเสียดสี Oil Friction ในระหว่างการไหลผ่านของมันกับ Low Micron Pleated Paper Filter ที่ใช้วัสดุทำมาจากพลาสติกประภท Polyester, Rayon คือนำ้มันถูก Electrify ด้วยประจุไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วในระบบการหล่อลื่น ประจุไฟฟ้าเหล่านี้จะทำปฎิกริยา Deprotonation กับ Hydrocarbon Base Oil กลายเป็น Carboxylic Acid (R-COOH) และ Carboxylate Anion ที่มีผลไปเพิ่มความเป็นกรด TAN Total Acid Number ในนำ้มัน และเกิดการเสื่อมของวัสดุภายใน Internal Corrosion นี่คืออีกสาเหตุหนึ่งมาอธิบายว่าทำไม Non Zinc Lubricating oil จึงเกิดยางเหนียวหรือ Varnish ได้ในนำ้มัน ทั้งๆที่ไม่มีแหล่งที่ทำให้เกิด Zinc Oxides
 • Additive ประเภท Anti Oxidant จะเข้าช่วยควบคุมอะตอมของ Free Radicals ไม่ให้ไปทำปฎิกิริยากับ Oxygen (Catalyst) ทั้งในอากาศและ Oxygen ที่อยู่ในรูป Dissolved gas ในนำ้มันไม่ให้กลายเป็นสารกลุ่ม Peroxides และ Oxides ต่างๆ ที่ถือเป็น Oil Contamination ที่ทำให้เกิดสาร Oxidation By-Products เช่น Varnish ได้ง่ายๆ
 • จากสาร Peroxides และ Oxides ที่เกิดขึ้น สาร Oxidation By-Products พวกนี้ก็จะทำปฎิกิริยาต่อเนื่องกลายเป็นสารดังนี้:
  • Polymers (Long chain hydrocarbon)
  • Acids
  • Aldehydes
  • Alcohols
  • Ketones
 • โดยทั่วไปปฏิกิริยา Oil Oxidation มีผลโดยตรงกับ Oil Additives มีผลเกิดขึ้นได้สองประเภทที่เรียกว่า High Thermal Oxidation และ Low Thermal Oxidation
  • High Thermal Oxidation จะมีลักษณะเป็นเกร็ดสีนำ้ตาลแข็งๆ คล้ายช็อกโกแลตแข็งแห้งๆและกรอบ ติดอยู่บนผิวชิ้นส่วนที่มีนำ้มัน
  • Low Thermal Oxidation จะมีลักษณะเป็นโคลนคราบนิ้มๆ เหลวเป็นก้อนเหมือน Paste ของจารบี ติดตามผิวโลหะที่มีนำ้มัน

Hydrocarbon Oxidation Mechanism:

 • Initiation
  • R-H + O2 (Oxygen) —–> R° + HOO (Water) ……… with Heat
  • ROOH (Peroxide) —–> RO° + OH° (Hydroxyl)
 • Propagation
  • R° + O2 —–> RO2°
  • RO° + O2 —–> RO2°
  • RO2 + RH —–> RO2H + R°
  • HO° + RH —–> R° + H2O
 • Termination
  • 2RO2° —–> Non Radical Products
  • R° + ROO° —–> ROOR (Peroxide)
  • R + R° —–> R-R
 • Summary of Oxidation Control
  • RO2° = Additive Molecular Chain Breaking
   • Hindered Phenolic
   • Aromatic Amines
   • ZDTP
   • Copper Salts
  • RO2H (Peroxide) = Peroxide Decomposition
   • ZDTP
   • Sulfur Components (Base Oil)
 • Oil Additives สามารถปรุงแต่งเติมในนำ้มันที่ใช้แล้ว ก็ต่อเมื่อนำ้มันใช้แล้วถูกกรองให้สะอาดปราศจาก Solid Particle, Water และ Oil Acidity หรือ Oil Oxidation การเติม Additives แบบนี้เรียกว่า Supplement Additive Refortification (SAR) จะทำได้กับนำ้มันที่สะอาดแล้วเท่านั้น
 • ถ้านำ้มันเก่านี้ยังมีความสกปรกอยู่ การเติม Oil Additives จะไม่ไปช่วยเสริมคุณสมบัติ แต่กลับ Backfire ทำให้เกิดปัญหา Oxidation เร็วขึ้น Additives ที่เติมลงไปก็จะกลายเป็น Bad Additives เร็วขึ้น

Supplemental Additive Refortification (SAR)

 • Supplemental Oil Additives คือสารปรุงแต่งที่เติมเข้าไป (Refortification) หลังจากนำ้มันได้ถูกกรองให้สะอาดปราศจากสารปนเปื่อนแล้ว
 • สารเหล่านี้จะไปเพิ่มประสิทธิภาพทำให้นำ้มันสามารถรับ load ได้มากขึ้น ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น ลดเแรงเสียดสีและแรงเสียดทานได้ดีขึ้น ทนความชื้นและสกัดไม่ให้นำ้เข้ามารวมตัวกับนำ้มันกลายเป็น emulsion ได้ง่ายๆ บริษัทนำ้มันผลิตนำ้มันแบบ Mass Market ในรูป One Type Fit All ไม่สามารถและไม่ต้องการปรุงแต่ง Additives ต่อให้ลูกค้าเพราะทำให้ลูกค้าซื้อนำ้มันน้อยลง เสียผลประโยชน์
 • OilPure มี Knowhow และรู้วิธีปรุงแต่ง oil additives เหล่านี้ทำให้สภาพนำ้มันที่กรองแล้วมีคุณภาพดีกว่านำ้มันใหม่ เนื่องจาก นำ้มันใหม่มีสาร oil additives เบื้องต้นน้อยมากเพราะลูกค้า และคู่แข่ง พยายามขายกดราคากัน ทำให้ผู้ผลิตนำ้มันใหม่เติม additive ให้น้อยที่สุดเพื่อลดต้นทุน
 • OilPure มีแหล่ง supplier ผู้ผลิต oil additive หลายแห่งและได้นำเข้าตรงจากอเมริกา
 • ในประเทศไทย Suppliers ของ Additives เหล่านี้ไม่มีขายให้กับ User โดยตรงในปริมาณน้อย (เป็นถังขนาด 200 ลิตร) แล้วจะไม่ขายตามแต่ละชนิดของ Additives ที่ใช้อีก (เรียกว่า Components) แล้ว Supplier เหล่านี้ก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการปรุงแต่ง Oil Additives อีกด้วย
 • 80% ของปัญหาของเครื่องจักรมาจากสิ่งสกปรก Oil Contamination ที่เราควบคุมได้และอีก 20% ของประสิทธิภาพของเครื่องจักร ที่เราสามารถเพิ่มขึ้นได้มาจาก ความเพรียกพร้อมและความสมบูรณ์ของ Oil Additives ในนำ้มัน ซึ่งเราสามารถปรับปรุงแต่งเพิ่มเติมประสิทธิภาพขึ้นได้อีกด้วยได้

เครื่องกรองของ OilPure Equipment มีอุปกรณ์ Additive Mixer ติดตั้งอยู่ภายในสำหรับการผสม แต่งเติม Oil Additives ได้อัตโนมัติ

AP-55 เป็นอุปกรณ์การผสม Additive กับ Base Oil โดยใช้ลมเป็นตัว Mixer

ประเภทของ Additives ที่เติมได้

 

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August, 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure