Vacuum Jet Degasification

Vacuum Jet Degasification

Vacuum Jet Degasification

Vacuum Jet Degasification ยังสามารถมาใช้ Degassing แยก CH4 Methane, H2S Hydrogen Sulfide gases (Low Molecular Weight Gases) จาก Diesel Engine Oil ที่ใช้ใน Gas Turbine Generator พวก Caterpillar, Cummins, GE, Jenbacher Diesel Engine จากโรงานผลิตไฟฟ้าจากโรง Biogas และโรงขยะ Landfill H2S จะทำปฎิกิริยาโดยตรงกับ Base Oil ไปเพิ่มความเป็นกรด TAN (Total Acid Number) ในนำ้มัน ซึ่งมีผลไปลด Deplete ค่า TBN (Total Base Number) ใน TBN Additive

Vacuum Jet สามารถแยก Gas เหล่านี้ออกจากนำ้มัน

 • CH4 Methane
 • C2H2 Acetylene
 • NH4 Ammonia
 • C6H6 Benzene
 • C5H12 Pentane
 • C3H8 Propane
 • H2S Hydrogen Sulfide
 • CO2 Carbon Dioxide
 • C2H4 Ethylene
 • C3H6 Propylene
 • HCL Hydrogen Chloride
 • CH3OH Methanol

Vacuum Jet Degasification ยังสามารถแยก Dissolved gases ที่หมักหมมภายในนำ้มันที่อยู่ใน Landfill Gas Turbine Engine และ Biogas ที่ทำให้เกิด Diesel Engine Corrosion จาก Siloxane อายุเครื่องยนต์สั้นกว่าปกติ และอายุสั้นของนำ้มันจาก 500 -1,200 ชม ยืดอายุไปเป็น 2,000-3,000 ชั่วโมง

Dissolved Gases เหล่านี้ถึงจะมีปริมาณไม่มาก แต่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ Conventional Vacuum Distillation พังและซ่อมบำรุงบ่อยๆ Premature failure เพราะเกิด Internal corrosion ภายใน Vacuum Pump และ Condenser ที่ผู้ใช้ไม่รู้เลยว่าสาเหตุเกิดมาจาก Hazardous Dissolved Gases นี้

Degasification of CH4, C2H2, C2H4, CO2, H2S Gases from Sub Station Transformers

Sub Station Transformer ประเภท TLT (Transmission Line Transformer) หรือ OCB (Oil Filled Circuit Breaker) หรือ LTC (Load Tap Changer) in Power Transformer ที่เป็นทั้ง Distribution Transformer มีถ้งนำ้มันขนาดเล็กระหว่าง 500-2,000 ลืตร และ Power Transformer มีถังนำ้มันขนาดใหญ่ระหว่าง 15,000-30,000 ลืตร มีปัญหา Contamination อย่างมากมายดังนี้:

 1. Dissolved Water ที่มีมากว่า 50 ppm มีผลไปลดค่า Dielectric Strength และค่า IFT Interfacial Tension
 2. Dissolved Gases เช่น CH4 Methane, H2S Hydrogen Sulfide gases, CO2 Carbon Dioxide มีผลทำให้เกิด Corrosion และการระเบิดของ Transformer เมื่อปริมาณการใช้กระแสไฟสูงในช่วง Peak Hour
 3. TAN Total Acid Number มีผลโดยตรงที่ไปลดค่า Dielectric Strength
 4. Minute Solid Particle ขนาดเล็กตั้งแต่ 1-3 microns ที่มาก Copper, Iron และ Cellulose ที่บุบสลายกลายเป็นสารพวก Polymeric มีผลที่ไปลดค่า Dielectric Strength

Vacuum Jet Degasification สามารถแยก Corrosive Dissolved Gases เหล่านี้ออกจาก Transformer Oil เพื่อเพิ่มค่า 15%-30% ของ Di-electric Strength และลด 80% ของต้นทุนความเสียหายจาก Transformer Maintenance Breakdown

Degasification of CH4, H2S Gases from Diesel Engine Oil from Landfill & Biogas Power Generating Engines

Vacuum Jet Degasification ยังสามารถมาใช้ Degassing แยก CH4 Methane, H2S Hydrogen Sulfide gases (Low Molecular Weight Gases) จาก Diesel Engine Oil ที่ใช้ใน Gas Turbine Generator พวก Caterpillar, Cummins, GE, Jenbacher Diesel Engine จากโรงานผลิตไฟฟ้าจากโรง Biogas และโรงขยะ Landfill H2S จะทำปฎิกิริยาโดยตรงกับ Base Oil ไปเพิ่มความเป็นกรด TAN (Total Acid Number) ในนำ้มัน ซึ่งมีผลไปลด Deplete ค่า TBN (Total Base Number) ใน TBN Additive

CH4, H2S, CO2 Gases ที่มาจากการหมักหมม decompose ของขยะ มาผสมกับขี้ฝุ่น Silicon ทำให้เกิดสิ่งสกปรกที่เรียกว่า Siloxane เข้ามาติดอยู่ในนำ้มันหล่อลื่น Siloxane นี้มีขนาดเล็กมากตั้งแต่ 0.5-3 microns มีลักษณะ Abrasive และ High Hardness Value จะไปทำให้เกิดการสึกหรอ Excessive Wear มหาศาลสร้างความเสียหายให้กับเครื่องดีเซล Gases เหล่านี้เป็นต้นนำ้ของปัญหา ติดลอยมาจากการ Decompose ของขยะและ Biogas

This image has an empty alt attribute; its file name is Landfill-Gas-Engine-1-1024x684.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is Biogas-Plant-4.jpeg

วิธีแก้ปัญหานี้คือ ต้อง Degassing แยกปริมาณ CH4, H2S Gases ออกจาก Engine Oil ด้วย Vacuum Jet Degasification แล้วกรอง Siloxane ออกด้วย PurePack Filter ที่สามารถแยก Solid Particle ได้ในระดับ 1-3 microns และอาจจะต้องใช้ TC-8 OilPure High Speed Centrifuge แยก Sludge ที่เป็น Oxidation By-Products ของ Excessive TBN Additive ออกเพื่อป้องกันการอุดตันของ Oil Filter จาก Sludge นี้

This image has an empty alt attribute; its file name is Siloxane-Wear-1.jpg

Siloxane Wear on Cylinder

This image has an empty alt attribute; its file name is Siloxane-Wear-6.png

Siloxane Wear on Cylinder

This image has an empty alt attribute; its file name is Siloxane-Wear-7.jpg

Siloxane Wear on Valve

นื่องจาก Siloxane มีขนาด 1-3 microns เล็กมาก OEM Filter ดีๆ มีขนาดกรองได้เพียง 50 microns จึงไม่สามารถกรอง Siloxane ออกได้ ดังนั้นบริษัทนำ้มันจึงเพิ่มปริมาณ TBN Additive เป็น 10-14 point เพื่อให้ Siloxane ถูกละลาย Disperse และ Dissolved เข้าไปในนำ้มันเช่นเดียวกับ Carbon Black แต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานี้

This image has an empty alt attribute; its file name is OPMS-Letter-Head-Address-Logo-2-1024x110.png

© Copyright, August , 2021 เอกสารและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธ์ ห้ามนำไปเผยแพร่หรือสื่อสารโดยมิได้รับอนุญาตจาก OilPure