สมัครเป็น Representative

สมัครเป็น Representative

การสมัครเป็นตัวแทนขาย – Sales Representative

 • ท่านผู้ที่สนใจเป็นต้วแทนฝ่ายขาย OilPure Fluid Care Service ในประเทศไทยมีคุณลักษณะตามประเภทได้ดังนี้
  1. เป็นบริษัทขายสินค้าในอุตสาหกรรม ต้องมีประสบการณ์ในสินค้อุตสาหกรรม มีลูกน้องเป็น Salesman วิ่งติดต่อลูกค้าตามโรงงาน อยู่แล้ว จะต้องไม่เป็นตัวแทนขาย Oil Filter ชนิดอื่นที่ถือเป็นคู่แข่ง สนใจขายบริการ OilPure Fluid Care Service ในรูปแบบ Sales Representative
  2. เป็นลูกจ้าง Sales ทำงานในบริษัทที่ขายนำ้มันหล่อลื่นอุตสาหกรรมอยู่แล้ว มีเครื่อข่ายลูกค้าผู้ใช้นำ้มันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับนำ้มัน สนใจเพิ่มรายได้ ในรูปของ Customer Finder หรือในรูป Sales Representative (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางอย่าง)
  3. เป็นลูกจ้างทั่วไป ทำงานในบริษัท ในโรงงานอุตสาหกรรม มีเครื่อข่ายลูกค้าในโรงงานอื่นๆ ที่ใช้นำ้มันหล่อลื่น หรือมีปัญหาเกี่ยวกับนำ้มันในเครื่องจักร สนใจหารายได้พิเศษ ในรูปของ Customer Finder
 • คุณสมบัติหรือประสบการณ์ สำหรับการเป็นตัวแทนขาย ที่ควรจะมี
  • รู้วิธีหาลูกค้าผู้ใช้นำ้มันในอุตสาหกรรม หรือ
  • มีข้อมูลการใช้นำ้มันของกลุ่มลูกค้า หรือ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าด้านอุตสาหกรรม เคยผ่านการอบรมฝึกกาขายมาก่อน หรือ
  • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรม วิ่งหาลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
  • มีประสบการณ์ความรู้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม หรือ
  • มีประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับนำ้มันหล่อลื่น หรือ
  • มีแหล่งลูกค้า Customer base ในโรงงานและช้อมูลอุตสาหกรรม
 • วุฒิความรู้ และการศึกษา
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เรียนจบอะไรมาก็ได้ สามารถสื่อสารพูดภาษาคนรู้เรื่อง
  • มีทัศนคติที่ดี มองอนาคตและลงทุนกับตัวเองในอนาคต
  • รู้วิธีการขายของ ขายเป็น มีความรู้ในการขาย มีไหวพริบการขาย
  • รู้หรือเก่งในสิ่งที่เรารู้ และรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้
  • ไม่ทำตัวงี่เง่า อวดเก่ง อวดรู้
 • สนใจให้ติดต่อโดยตรงกับคุณวิชัยทาง
  • LINE ID: oilpure
  • E-mail: usa@oilpure.com
  • โทรศัพท์: FaceTime จาก iPhone เบอร์ Mobile ที่อเมริกา 1-913-522-0272
  • WhatsApp App หมุนเข้าเบอร์ Mobile ที่อเมริกา 1-913-522-0272